نسخه شماره 3323 - 1392/08/04 -

 کاهش فاصله بين زنان و مردان 

 مجمع جهاني اقتصاد روز جممعه گزارشي را درباره فاصله زنان و مردان در سطح جهان منتشر کرد که نشان ميدهد اين فاصله در سال 2013 در عرصه اجتماعي به سبب مشارکت بالاي زنان در سياست کاهش يافته است. براساس اين گزارش ، کاهش فاصله بين زنان و مردان از نظر مشارکت در حيات سياسي در سال 2013 به 21 درصد رسيده است. اين ميزان در سال 2012 حدود 19 درصد بود. گزارش مجمع جهاني اقتصاد مي افزايد علاوه بر اين 86 کشور امسال موفق شدند فاصله بين زن و مرد را کاهش دهند و اوضاع زنان را بهبود بخشند. کارشناسان مجمع جهاني اقتصاد اعلام کردند« گزارش 2013 مي افزايد که 86 کشور از مجموع 133 کشور توانستند فاصله بين سال 2012 و 2013 را جبران کنند.» مجمع جهاني اقتصاد اين گزارش را از هشت سال پيش منتشر کرده است. براي گزارش سال 2013 ، 136کشور اطلاعاتي در خصوص توانايي خود براي کاهش فاصله هاي بين زنان و مردان درچهار بخش بهداشت ، آموزش ، مشارکت در حيات سياسي و برابري اقتصادي ارائه کرده اند. ايسلند در سال 2013 در صدر اين طبقه بندي قرار دارد. چهار کشور بالاي فهرست که همه از کشورهاي شمال اروپا هستند رده هاي خود را حفظ کرده اند . اين کشورها ايسلند ، فنلاند ، نروژ و سوئد هستند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از ژنو ، ايسلند نخستين کشور اين طبقه بندي از پنج سال پيش است و موفق شده است 80 درصد فاصله بين زنان و مردان را کاهش دهد. براي نخستين بار ، فيليپين توانست رده پنجم ( رديف هشتم در سال 2012) را به دست آورد. در پايين اين رده بندي نيز کشورهاي چاد ( 134)، پاکستان( 135) و يمن ( 136 ) قرار دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان