نسخه شماره 3321 - 1392/07/30 -

 مصرف بنزين دوباره اوج گرفت 

همزمان با اوج‌گيري دوباره مصرف بنزين و منفي شدن تراز توليد و مصرف اين فرآورده نفتي، وزارت نفت اجراي يک سناريوي جديد به منظور مديريت مصرف بنزين را در دستور کار قرار داده است. به گزارش مهر، همزمان با ورود به آخرين هفته مهر، متوسط مصرف بنزين ايران پس از کاهش چند ميليون ليتري در روزهاي نخست پائيز بار ديگر اوج گرفته است. آمارهاي رسمي منتشر شده توسط شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نشان مي‌دهد که در هفته سوم مهر ماه به طور متوسط روزانه حدود 40 ميليون ليتر بنزين معمولي و بيش از سه ميليون ليتر بنزين سوپر در کشور مصرف شده است.همزمان با اوج‌گيري مجدد افزايش مصرف بنزين در هفته پاياني مهر، متوسط توليد بنزين در پالايشگاه‌هاي نفت کشور به دليل آغاز تعميرات اساسي يکي از بزرگترين مجتمع‌هاي توليد بنزين در پالايشگاه بندرعباس براي مدت حدود يک ماه 10 ميليون ليتر در روز کاهش يافته است. تعميرات اساسي و دوره‌اي طرح بنزين سازي پالايشگاه نفت بندرعباس از روز گذشته و به مدت 25 روز آغاز شده است که آغاز عمليات اجرايي اين طرح تعميراتي ظرفيت توليد بنزين کشور را موقتا تا مرز 55 ميليون ليتر در روز کاهش داده است. در شرايط فعلي ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه‌هاي نفت حدود 65 ميليون ليتر در روز بوده که با توجه به متوسط مصرف بيش از 70 ميليون ليتر در روز از ابتداي سالجاري تاکنون براي جبران کسري تامين بنزين، توليد اين فرآورده نفتي در مجتمع‌هاي پتروشيمي بار ديگر افزايش يافته است.در حال حاضر به طور متوسط روزانه 8 تا 10 ميليون ليتر بنزين خام در پتروشيمي‌ها توليد مي‌شود که با توجه به کاهش موقت توليد بنزين، پيش بيني مي‌شود همزمان با افزايش توليد بنزين خام در پتروشيمي‌ها، بخشي از کسري بنزين هم از محل مخازن ذخيره‌سازي و انبارهاي نفتي جبران شود.با وجود منفي شدن تراز توليد و مصرف بنزين، عباس کاظمي مديرعامل جديد شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي يکي از سناريوهاي در دست اجرا براي مديريت مصرف اين فرآورده استراتژيک نفتي عنوان کرده است.معاون وزير نفت در پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تصريح کرده است: با افزايش سهم گازوئيل در سبد انرژي هم حجم آلاينده‌ها کمتر مي‌شود و هم به امنيت عرضه سوخت کمک بيشتري مي‌کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان