نسخه شماره 3319 - 1392/07/28 -

 ساجدي‌نيا:
 محل‌هاي تجمع قاچاقچيان و خرده‌فروشان شناسايي شد 

 رييس پليس پايتخت از شناسايي مکان‌هاي تجمع قاچاقچيان و خرده‌فروشان مواد مخدر در تهران خبر داد. به گزارش ايسنا، سردار حسين ساجدي‌نيا در حاشيه شوراي هماهنگي موادمخدر استان تهران گفت: اراده پليس بر اين است که در شهر تهران با کساني که اقدام به قاچاق موادمخدر يا خرده‌فروشي مي‌کنند، برخورد جدي شود و در طول چند ماه گذشته اقدامات بسيار خوب و موثري در اين حوزه انجام شده و هر روز شهروندان از طريق رسانه‌ها شاهد اين برخورد پليس و عاملان موادمخدر هستند. وي با بيان اينکه چندين نقطه در تهران شناسايي شده، گفت: اين نقاط مکان‌هايي هستند که بيشتر تجمع قاچاقچيان و خرده‌فروشان در اين مناطق است که با آنها به شدت برخورد مي‌شود.

رييس پليس پايتخت در مورد کارتن‌خواب‌ها و معتادان لامکان که يکي از معضلات شهر تهران در فصل سرما است، گفت: در ماه‌هاي گذشته نسبت به جمع‌آوري کارتن‌ خواب‌ها اقدام کرده‌ايم، اما در رابطه با کمپ مشکلاتي وجود داشت که در جلسه امروز وعده‌هايي داده شد تا با ايجاد مراکز جديد، معتادان کارتن‌خواب پس از جمع‌آوري براي بازتواني به اين مراکز تحويل داده شوند. ساجدي‌نيا با تاکيد بر اينکه ميزان عمليات‌هاي پليس در رابطه با مبارزه با موادمخدر در ماه‌هاي آينده و تا پايان سال افزايش خواهد يافت، گفت: با گزارشاتي که مردم به پليس ارائه مي‌دهند، شاهد جمع‌آوري اين افراد از سطح شهر خواهيم بود و يک اقدام جدي در اين رابطه صورت خواهد گرفت. وي درباره تعداد کمپ‌هاي فعال در سطح تهران و همچنين کمپ‌هاي غيرمجاز، گفت: مسئوليت کمپ‌ها بر عهده پليس نيست، اما در رابطه با کمپ‌هاي غيرمجاز با هماهنگي‌ که با ستاد مبارزه با موادمخدر صورت گرفته، نسبت به جمع‌آوري کمپ‌هاي غيرمجاز اقدام کرده‌ايم و تعداد آنها بسيار کم است. رييس پليس پايتخت افزود: چنانچه شهروندان در رابطه با شناسايي کمپ‌هاي غيرمجاز همکاري موثري را با پليس داشته باشند، قطعا برخورد لازم را در اين رابطه خواهيم داشت. ساجدي‌نيا در پاسخ به سوالي مبني بر آخرين وضعيت مبارزه با موادمخدر، اظهارکرد: اقدامات پليس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ نسبت به دستگيري افرادي که در حوزه موادمخدر صنعتي فعاليت دارند، به ويژه در حوزه شرق و غرب خوب بوده و تقريبا مي‌توان گفت نسبت به سال گذشته کشفيات موادمخدر دو برابر شده و اين عمليات‌ها ادامه خواهد داشت و گزارشات خوبي را تا پايان سال به ويژه در حوزه برخورد با عاملان و خرده‌فروشاني که دغدغه اصلي شهروندان تهراني است، به مردم ارائه مي‌دهيم. وي گفت: هر چند که مطالبه مردم، مبارزه با خرده‌فروشان موادمخدر است، اما اولويت پليس مبارزه با قاچاقچيان موادمخدر است که اين اقدام در حال انجام است. رييس پليس پايتخت درباره اينکه آيا در عمليات‌هاي جديد، مخدرهاي جديدي کشف شده يا نه؟ به ايسنا پاسخ داد: مخدرهاي کشف شده همان موادي هستند که شهروندان از انواع آن اطلاع دارند و مخدر جديدي در بين مواد کشف شده وجود نداشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان