نسخه شماره 3310 - 1392/07/15 -

 تجمع 400 کارگر در مقابل کارخانه روغن نباتي جهان زنجان 

 ظهر ديروز، کارگران کارخانه روغن نباتي جهان در مقابل اين کارخانه تجمع کردند.

به گزارش فارس از زنجان، 400 نفر از کارگران کارخانه روغن‌نباتي جهان به منظور تبديل وضعيت اين کارخانه در مقابل آن تجمع کردند.

يکي از کارگراني که در اين تجمع حضور داشت، در گفت‌وگو با فارس اظهار در زنجان اظهار داشت: هر هفته يک تصميم جديدي در کارخانه گرفته مي‌شود، و مدير عامل شرکت در مدت چهار ماه فقط يکبار به مدت چند ساعت در کارخانه حضور پيدا کرده است. وي با اشاره به اينکه اين کارخانه به حال خود رها شده است، افزود: متاسفانه تصميم‌گيري درستي در زمينه فعاليت اين کارخانه وجود ندارد و تصميم قاطعي در زمينه تامين مواد اوليه آن وجود ندارد.

اين کارگر با اشاره به اينکه هر روز تصميم جديدي براي کارگران شاغل در اين کارخانه اتخاذ مي‌شود، تصريح کرد: کارگران اين کارخانه براي رسيدگي به وضعيت خود چندين بار به اداره کار نيز مراجعه کرده‌اند، ولي تصميم درستي در اين زمينه گرفته نشده است. وي با اشاره به اينکه تجمع‌هاي کارگران تا زمان رسيدگي به وضعيت آنها ادامه پيدا مي‌کند، افزود: در صورتي که به وضعيت موجود رسيدگي نشود، در مرحله بعد در مقابل استانداري زنجان تجمع خواهيم کرد تا از اين طريق وضعيت موجود را تغيير دهيم. اين کارگر با بيان اينکه در حال حاضر کارخانه در وضعيت نيمه تعطيل قرار دارد، اضافه کرد: تعداد کارگراني که در حال نيمه تعطيل در کارخانه مشغول به کار هستند، در حدود 300 نفر است. وي با بيان اينکه امروز نيز 400 نفر از کارگران در مقابل اين کارخانه تجمع کردند، از مسئولان خواست اقدامات لازم را در زمينه رسيدگي به امور کارگران اين کارخانه انجام دهند. اين نماينده کارگري در زمينه دريافت حقوق و مزاياي کارگران نيز اظهار داشت: ما حقوق مي‌گيريم، اما هر ماه بايد تجمع کنيم و حقوق بگيريم. ديروز نيز پس از تجمع کارگران مقرر شد تا 25 مهر ماه يک نفر پاسخگوي اين کارگران باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان