نسخه شماره 3293 - 1392/06/26 -

 مترو با تمام توان آماده خدمات‌رساني در مهرماه
 حرکت قطارهاي خط 4 مترو 5 دقيقه‌اي مي‌شود 

سرفاصله حرکت قطارها در خطوط چهار، يک و پنج مترو از مهرماه کاهش مي‌يابد. بهرام عبابافي‌ در گفت‌وگو با شهر با تا کيد بر آمادگي شرکت بهره‌برداري متروي تهران و حومه براي خدمات‌رساني مناسب در مهرماه، گفت: با توجه به افزايش مسافران در نيمه دوم سال، اقدامات لازم براي سرويس‌دهي مناسب در حال انجام است که در اين مورد مي‌تواند به سرويس دوره‌اي قطارها و کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خطوط مترو اشاره کرد. قائم مقام مديرعامل شرکت بهره‌برداري متروي تهران و حومه تصريح کرد: در حال حاضر مترو تهران بيش از 1050 واگن دارد که تعدادي از اين قطارها نياز به سرويس‌هاي دوره‌اي و تعدادي نيز نياز به تعويض قطعه دارند که اين اقدامات درحال انجام است و به طورقطع همه اين قطارها تا اول مهر آماده خدمت‌رساني به مسافران خواهد شد تا مترو با تمام توان و ظرفيت نسبت جابه‌جايي مسافران اقدام کند. وي از کاهش سرفاصله خط 4 همزمان با پايان ساخت پايانه کلاهدوز خبرداد و افزود: سرفاصله اين خط اکنون 5/6 دقيقه است که بلافاصله پس از پايان ساخت پايانه کلاهدوز اين زمان کاهش مي‌يابد. وي ادامه داد: با ساخت اين پايانه که اميدواريم تا مهرماه آماده بهره‌برداري شود، مي‌توانيم قطارهاي بيشتري به خط چهار اضافه کنيم و به اين ترتيب سرفاصله حرکت قطارها از5/6 به 5 دقيقه برسانيم. قائم‌مقام مديرعامل شرکت بهره‌برداري متروي تهران و حومه گفت: سرفاصله حرکت قطارها در خط يک نيز 5/4 دقيقه است که از ابتداي مهر به 4 دقيقه مي‌رسد. عبابافي اظهارداشت: سرويس‌دهي در خط 5 نيز در حال حاضر با سرفاصله 7 دقيقه انجام مي‌شود که از ابتداي مهر در نظر داريم حداقل يک دقيقه سرفاصله اين خط را کاهش دهيم البته براي ساعات پيک، اعزام قطارهاي فوق‌العاده نيز خواهيم داشت. وي افزود: سرفاصله حرکت قطارها در خط دو نيز چهار دقيقه است که البته نيازي به کاهش زمان حرکت‌ها در اين خط نداريم و در ايام مهرماه تغييري نمي‌کند اما براي پاسخگويي به تقاضاي سفر در ساعات پيک و شلوغ قطارهاي فوق‌العاده اعزام خواهيم کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان