نسخه شماره 3293 - 1392/06/26 -

 تبديل ارز صندوق به ريال در خارج ازکشور 

قائم مقام صندوق توسعه ملي مجموع پرداختي اين صندوق به صنعت و کشاورزي را سه ميليارد دلار عنوان کرد و گفت: هر شرکت قطار شهري که بانکي عامليت آن را بپذيرد از سوي صندوق، تامين مالي خواهد شد. به گزارش ايسنا، قاسم حسيني با اشاره به مبادله ارزي صندوق توسعه با مرکز مبادله ارز در سال گذشته اظهار کرد:صندوق توسعه ملي در داخل کشور ارز را تبديل به ريال نمي‌کند، بلکه خطوط اعتباري گشوده شده و از طريق آن ارز به بانک‌هاي خارج کشور منتقل مي‌شود. معمولا ما ارز را خارج از کشور پرداخت مي‌کنيم و از بانکي در داخل کشور به يک بانک در خارج از کشور منتقل مي‌شود.وي با بيان اينکه ميزان ارزي که از سوي صندوق توسعه ملي در مرکز مبادله ارزي عرضه مي‌شود، مربوط به تکاليف قانون بودجه است افزود: هر سال 10 درصد از منابع صندوق براي کشاورزي و 10 درصد نيز براي بخش صنعت تبديل به ريال مي‌شود.حسيني مجموع پرداختي به دو بخش صنعت و کشاورزي در سال 91 را حدود سه ميليارد دلار بيان کرد و گفت: اين مبلغ در مرکز مبادلات ارزي تبديل به ريال شده و به طرح‌هاي ريالي پرداخت مي‌شود يا هزينه‌هاي صندوق از همين محل تامين خواهد شد، اما طرح‌هايي که از صندوق ارز مي‌گيرند اصولا اجازه‌ تبديل آن به ريال در کشور را ندارند.وي توضيح داد: منابعي که در مرکز مبادله ارزي اختصاص پيدا مي‌کند، منابع بانک مرکزي بوده و منابعي است که از طريق سيستم بانکي به طرح‌هاي داراي اولويت يک تا 10 داده مي‌شود. ما فقط در مورد تبديل منابع به ريال براي منابع ريالي با مرکز مبادلات ارزي در ارتباط هستيم، چراکه منابع صندوق در اصل به طرح‌هاي توليدي داده مي‌شود.قائم مقام صندوق توسعه ملي همچنين در مورد منابع اختصاص يافته صندوق توسعه ملي به مترو تاکيد کرد که مترو تنها در يک مورد توانسته از منابع ما استفاده کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان