نسخه شماره 3287 - 1392/06/19 -

 شيرهايي را که در فضاي آزاد نگه‌داري مي‌شوند نخريد! 

 مدير کل نظارت بر مواد خوراکي و آشاميدني سازمان غذا و دارو ضمن اعلام اين خبر که در حال حاضر بيشترين شکايات مردمي درباره مواد غذايي مربوط به فرآورده‌هاي لبني است، ‌گفت: متاسفانه شيري که بايد در سوپرمارکت‌ها در يخچال نگه‌داري شود،‌ در داخل سبد و بيرون از مغازه قرار مي‌گيرد. شير به قدري حساس است که وقتي در دماي 30 تا 40 درجه نگه‌داري مي‌شود، آلوده مي‌شود. بنابراين توصيه مي‌شود مردم شيرهايي را که در فضاي آزاد نگه‌داري مي‌شوند، خريداري نکنند.

مهندس عباس مهدي‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا به علت حساسيت محصول و عدم رعايت زنجيره سرد در موقع حمل مواد لبني اتفاقاتي نظير فساد در آنها رخ مي‌دهد. متاسفانه در امر آموزش به مردم ضعيف عمل کرده‌ايم زماني که کارخانه شير يا دوغ توليد مي‌کند بايد زنجيره سرد آن نيز در بازار رعايت شود. وي ادامه داد: به عنوان مثال شيري که بايد در سوپرمارکت‌ها در يخچال نگه‌داري شود،‌ در داخل سبد و بيرون از مغازه قرار مي‌گيرد. شير به قدري حساس است که وقتي در دماي 30 تا 40 درجه نگه‌داري مي‌شود، آلوده مي‌شود يا دوغ‌هاي نايلوني را در هواي داغ نگه مي‌دارند. دوغ داراي مخمر است و مخمرها هم موجود زنده‌اند، سريعا رشد کرده و توليد گاز مي‌کنند. مديرکل نظارت بر مواد خوراکي و آشاميدني سازمان غذا و دارو با بيان اينکه اقدام مغازه دارها در نحوه نگهداري از محصولات لبني از معضلات اساسي ماست، گفت: لازم است در اين زمينه آگاهي بيشتري به مردم داده شود تا حتما شرايط و دماي نگهداري محصولات را از روي برچسب‌هاي نصب شده بر روي اين مواد بخوانند و اگر در شرايط نامناسبي نگهداري مي‌شوند يا به مغازه دار تذکر بدهند و يا از وي خريد نکنند.

سس مايونز هم همين گونه است و بايد حتما در يخچال نگهداري شود. مهدي‌زاده ادامه داد: در تمام دنيا مردم اطلاعات مواد غذايي را از طريق برچسب دريافت مي‌کنند. مردم بايد هوشيار باشند که بر اساس ماده 11قانون مواد خوراکي و آشاميدني توليدکنندگان محصولات خوراکي و آشاميدني اطلاعاتي شامل نام محصول، شرايط و دماي نگه‌داري، نحوه مصرف، تاريخ توليد، تاريخ انقضا و سري ساخت حتما در برچسب‌ها لحاظ شده باشند تا اگر محصول مشکلي داشت به راحتي قابل رديابي باشد. وي با اشاره به اينکه متولي اصلي شير خام، سازمان دامپزشکي است، گفت: بايد شيري که تحويل کارخانه‌ها مي‌دهند حد مجاز ميکروب در آن رعايت شود، گفت: اکنون طبق استانداردها حد مجاز در شير، 30 تا 100 هزار توتال کانت ميکروبي است ولي متاسفانه به علت عدم برخورداري از دامداري‌هاي صنعتي، اين ميزان به خوبي رعايت نمي‌شود و ميزان ميکروب‌ها در شير هم به صورت تصاعدي بالا مي‌رود و در شيرهاي درجه اول گاهي به عدد پنج ميليون هم مي‌رسد بويژه در تابستان ميزان آلودگي و فساد شير بالاتر است. بنابراين رعايت زنجيره سرد در زمان حمل و نقل شيرها و توسعه دامداري‌هاي صنعتي مي‌تواند ايمني و کيفيت شيرهاي توليدي را تضمين کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان