نسخه شماره 3287 - 1392/06/19 -

 معاون خدمات شهري شهرداري تهران خبر داد:
 توسعه پارک‌ها و ساماندهي فضاي سبز بزرگراهي در سال جاري 

 معاون خدمات شهري شهرداري تهران از سامان دهي فضاي سبز شهر تهران در سال جاري خبر داد. مجتبي عبداللهي با بيان اينکه اينکه حوزه خدمات شهري و مجموعه‌هاي اين معاونت کنترلي خوبي بر نگهداشت شهر داشته‌اند، افزود: بر اساس دستورالعمل‌هايي که به اين معاونت محول شده، موضوع فضاي سبز شهر تهران در سطح کلان انجام مي‌شود.

معاون خدمات شهري شهرداري تهران با تاکيد بر اينکه توجه و توسعه فضاي سبز از موضوعات مهم شهر تهران است که نبايد آن را به فراموشي سپرد، تصريح کرد: به همين منظور ساماندهي فضاي سبز بزرگراهي و همچنين احداث پارک‌هاي يبشتر در سال جاري به صورت گسترده در دستور کار قرار دارد.وي با اشاره به ساماندهي فضاي سبز شهر تهران اضافه کرد: در مجموعه خدمات شهري 120 پيمانکار و 17 هزار پرسنل فضاي سبز براي گسترش سرسبزي شهر تهران تلاش مي‌کنند و اين در حالي است که نظارت ويژه‌اي بر فعاليت اين افراد صورت مي‌گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان