نسخه شماره 3285 - 1392/06/17 -

 مجازات پسري که دوستش را با سرنيزه کشت 

 حکم قصاص پسر جواني که دوست خود را با سرنيزه به قتل رسانده بود در ديوان عالي کشور تائيد شد.به گزارش مهر، در اين پرونده مهدي متهم است در تاريخ هشتم فروردين ماه سال 90 در جريان يک درگيري در منطقه سرآسياب مهرآباد وحيد را با ضربه سرنيزه به قتل رسانده است.

در جلسه محاکمه نماينده دادستان با قرائت کيفرخواست گفت: مهدي 26 ساله متهم به مباشرت در قتل وحيد و حميد 25 ساله معاون در قتل مي‌باشد که با توجه به مدارک موجود در پرونده اتهام آنها محرز و تقاضاي مجازات قانوني را دارم. اولياي دم مقتول نيز خواستار قصاص عامل جنايت شدند.

در ادامه مهدي با حضور در جايگاه و قبول اتهام خود گفت: من و وحيد از 15 سال قبل با هم دوست بوديم و هر از گاهي با يکديگر شيشه مي کشيديم. يک روز براي مصرف شيشه قرار گذاشتيم اما او 4 ساعت مرا در خيابان علاف کرد و به محل قرار نيامد. سر اين موضوع با هم جر و بحث تلفني پيدا کرده و به دنبال انتقام گيري بودم. يک روز که پيش حميد رفته بودم از او سرنيزه‌اش را گرفتم. سه روز بعد از اين ماجرا ساعت 12 شب براي خريد سيگار از خانه خارج شدم که وحيد را در خيابان ديدم. بعد هم او را با ضربه سرنيزه کشتم.

پس از آخرين دفاعيات متهمان مهدي به قصاص محکوم و حميد نيز از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان