نسخه شماره 3271 - 1392/05/30 -

 مصرف بنزين 10 ميليون ليتر بيشتر از توليد شد 

همانگونه که پيش بيني شده بود با شروع دور دوم سفرهاي تابستاني مصرف بنزين روند صعودي به خود گرفت به طوري که در هفته گذشته متوسط مصرف روزانه بنزين از 71 ميليون ليتر نيز گذشت.به گزارش ايسنا، در هفته گذشته در مجموع 498 ميليون و 900 هزار ليتر آمار مصرف بنزين کل کشور بود که نسبت به مجموع هفته پيش از آن 20 ميليون ليتر افزايش نشان مي‌دهد.بر اساس آمار مصرف بنزين در هفته سوم مرداد ماه نسبت به هفته دوم حاکي از افزايش 3.5 درصدي است.در حالي مصرف بنزين کشور از مرز 71 ميليون ليتر در روز عبور کرده است که مجموع توليد داخل اين فرآورده 61 ميليون ليتر اعلام شده است و اين يعني اختلاف 10 ميليون ليتري ميان توليد و مصرف.متوسط مصرف بنزين در بين روزهاي 19 تا 25 مرداد‌ماه 71 ميليون و 200 هزار ليتر بود که 24 مرداد‌ماه با مصرف 80 ميليون و 600 هزار ليتر بيشترين حجم مصرف و 25 مرداد‌ماه با 67 ميليون و 100 هزار ليتر کمترين حجم مصرف را به خود اختصاص دادند. از مجموع 498 ميليون و 900 هزار ليتر بنزين مصرف‌ شده در هفته گذشته تنها 21 ميليون و 500 هزار ليتر آن مربوط به بنزين سوپر بود که طبق آمار با متوسط مصرف روزانه سه ميليون ليتر نسبت به هفته پيش از آن تغيير نداشته است.افرايش مصرف بنزين کل کشور در حالي است که مصرف اين فرآورده در منطقه تهران با کاهش رو به رو شد.در روزهاي مورد نظر نيز تهراني‌ها در مجموع 82 ميليون و 100 هزار ليتر بنزين مصرف کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان