نسخه شماره 3269 - 1392/05/28 -

 علاقه‌مندان کشور نگذارند اميد مردم به يأس تبديل شود 

معاون اول رييس‌جمهور با تاکيد بر اين که همه کساني که به مردم ايران و جمهوري اسلامي‌علاقه‌مند هستند، نبايد بگذارند اميدي که در بين مردم ايجاد شده به ياس تبديل شود، افزود: همه کساني که به اين نظام و کشور علاقه‌مند هستند، بايد تلاش کنند که دولت در حل مشکلات موفق شود. به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در مراسم توديع و معارفه وزراي سابق و جديد وزارت بهداشت افزود: امروز اگر از مردم سوال شود که يکي از دغدغه‌هاي اصلي زندگي‌تان چيست آنها يکي از دغدغه‌هاي اصلي‌شان را بحث بهداشت و سلامت عنوان مي‌کنند، بنابراين لازم است تا براي اين بخش وقت کافي گذاشته شود و ما در اين راستا به عنوان دولت يازدهم بار سنگيني بر دوش خود احساس مي‌کنيم. معاون اول رييس‌جمهور افزايش آرامش رواني ناشي از گسترش پوشش بيمه‌هاي سلامت را از ديگر اولويت‌هاي دولت در بخش بهداشت و درمان عنوان و خاطر نشان کرد: بخشي از مردم کشور هنوز تحت پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند و از سوي ديگر بيمه‌ها همديگر را هم‌پوشاني نمي‌کنند، بنابراين چه کساني که بيمه هستند و چه کساني که بيمه نيستند، رضايت ندارند. در اين بخش مشکلات اساسي داريم که بايد رفع شود. جهانگيري اظهار کرد: به هر ترتيب بايد اين نکته را بدانيم که بودجه سال 92 برخلاف روال طبيعي بودجه‌هاي سالانه در تيرماه تصويب شد و در اختيار دولت قرار گرفت. اين در حالي است که من يادم نمي‌آيد حتي در زمان جنگ بودجه‌اي قبل از سال تصويب شده و در اختيار دولت قرار بگيرد. وي افزود: ما با آقاي دکتر روحاني 2 جلسه با حضور وزراي دولت دهم برگزار کرديم و بحث بودجه سال 92 را در اين جلسات مورد توجه قرار داديم. براي سال 92، 210 هزار ميليارد تومان سقف بودجه تصويب شد در يکي از دو جلسه معاون راهبردي رييس‌جمهور آقاي مرادي گفتند که بيش از 70 هزار ميليارد تومان اين رقم غيرواقعي است در واقع بيش از يک سوم بودجه را غيرواقعي دانستند و گفتند که اين بودجه بايد به 140 هزار ميليارد تومان برسد. در حالي که در اين راستا 70 هزار ميليارد تومان هزينه شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان