نسخه شماره 3250 - 1392/05/02 -

 قائم مقام معاونت مالي اداري شهرداري تهران:
 نتايج آزمون علمي تغيير وضعيت کارکنان، برگشت‌پذير نيست 

قائم مقام معاونت مالي و اداري شهرداري تهران با اشاره به اعلام نتايج آزمون تغيير وضعيت کارکنان شهرداري تهران، گفت: نتايج آزمون علمي تغيير وضعيت کارکنان قطعي بوده و برگشت‌پذير نيست.ناصر اماني به شرکت بيش از 8 هزار نفر در آزمون تغيير وضعيت شهرداري تهران اشاره و بيان کرد: اين آزمون توسط شرکت تعاوني سازمان سنجش و براساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران و رعايت استانداردهاي لازم براي برگزاري آزمون‌هاي اداري و استخدامي برگزار شد.وي تاکيد کرد: حد نصاب قبولي در اين آزمون براساس مصوبه اوليه شوراي شهر تهران نمره 30 از 50 بود که پس از رايزني با شوراي شهر اين حد نصاب به 20 کاهش پيدا کرد تا امکان بيشتري براي قبولي بيشتر کارکنان در آزمون فراهم شود.قائم مقام معاونت مالي و اداري شهرداري تهران با اشاره به اين که اگر حد نصاب نمره قبولي، از 30 بود، حداکثر 480نفر امکان قبولي پيدا مي‌کردند، گفت: با تغيير حد نصاب، بيش از 4200 نفر در آزمون قبول شدند که بر اساس مصوبه شورا و تعيين امتيازات قبولي، 3000 نفر به استخدام شهرداري در خواهند آمد.وي با اشاره به برخي درخواست‌هاي شرکت کنندگان در آزمون با حدنصاب زير 20 تاکيد کرد: برخي شرکت کنندگان چند صدم نمره تا حد نصاب فاصله دارند و مصرانه درخواست قبولي را مطرح مي‌کنند، اين درحالي است که قانون، نمره 20 را براي قبولي تعيين کرده و اگر قرار بر پذيرش ساير نمرات باشد، بايد تمامي شرکت کنندگان قبول شوند.قائم مقام معاونت مالي و اداري شهرداري تهران افزود: پس از اعلام نتايج آزمون نيز نشستي جهت بررسي ابعاد آزمون در کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران برگزار و گزارش کامل به اعضاي محترم کميسيون ارائه شد و در نهايت مقرر شد روال فعلي و جاري بر مبناي دستورالعمل مصوب شوراي اسلامي شهر تهران ادامه يابد و هيچ تغييري در نتايج آزمون و شيوه ادامه آن حاصل نگردد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان