نسخه شماره 3240 - 1392/04/22 -

 زد و خورد پليس برزيل با کارگران 

 در تازه‌ترين دور اعتراضات سياسي و اقتصادي در برزيل، بيستم تير ماه، هزاران نفر از کارگران آن کشور در خيابان‌هاي ريو دو ژانيرو، با پليس درگير شدند.

پس از آنکه طي هفته‌هاي گذشته اعتراضات در برزيل بالا گرفت و خيابان‌هاي شهرهاي مهم اين کشور صحنه حضور صدها هزار معترض به فساد، ساز و کار آموزشي و ديگر مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي بود، اين بار کارگران به خيابان‌ها آمده‌اند تا خواستار «بهبود شرايط کار» و «مبارزه جدي با تورم» شوند.
ده‌ها هزار عضو سنديکاهاي کارگري در شهرهاي مختلف 27 ايالت برزيل، خيابان‌ها را بستند و اعتراضات در برخي موارد به درگيري با پليس انجاميد. در ريو دو ژانيرو، نيروهاي پليس به سوي معترضان گاز اشک‌آور شليک کردند. قرار بود اعتراضات مسالمت‌آميز باشد، اما خبرگزاري‌ها مي‌گويند روند آن پس از آنکه جعبه‌اي پر از بمب‌هاي بنزيني دست‌ساز پيدا شد تغيير کرد. معترضان در ميدان فلوريانوي اين شهر با پليس درگير شدند.
رسانه‌هاي برزيلي «آنارشيست‌ها» را مسئول ايجاد خشونت و درگيري در ريو دو ژانيرو معرفي کرده‌اند.
اعتراضات در برزيل از خرداد ماه آغاز شده است. گروه‌هاي مختلفي در آن شرکت مي‌کنند و بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين طي دو دهه اخير به شمار مي‌روند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان