نسخه شماره 3216 - 1392/03/23 -

 کشف لايه ششم قرنيه چشم انسان 

 در کتاب‌هاي پزشکي پنج لايه قرنيه چشم انسان تشريح شده است، اما اين اطلاعات با کشف يک لايه جديد توسط دانشمندان، نياز به بازنويسي مجدد دارد.

به گزارش ايسنا‌، پروفسور «هارميندر دوآ» از محققان دانشگاه ناتينگ‌هام موفق به کشف لايه ششم در قرنيه چشم انسان شده است. اين لايه جديد به نام محققي که آن را کشف کرده است، به لايه «دوآ» (Dua) نامگذاري شده است. لايه دوآ بسيار نازک و حدود 15 ميکرون است که از دانه شن نيز کوچکتر است و بخش کوچکي از قرنيه را تشکيل مي‌دهد. اين لايه از طريق ميکروسکوپ الکتروني پس از تزريق حباب‌هاي ريز هوا به قرنيه اهدايي براي جداسازي لايه‌هاي آن کشف شد. پروفسور «دوآ» تأکيد مي کند: اين لايه جديد و متمايز در عمق بافت قرنيه کشف شده است و با کمک اين لايه مي توان اعمال جراحي چشم را با ايمني بيشتر و راحتي بيماران انجام داد. از ديدگاه باليني بسياري از بيماري‌هايي که پشت قرنيه چشم را تحت تأثير قرار مي‌دهند، ناشي از پارگي اين لايه جديد است و جراحان چشم مي توانند با تزريق حباب در اطراف لايه دوآ، قدرت قرنيه چشم را اندازه‌گيري کنند.

نتايج کشف لايه ششم قرنيه در مجله Ophthalmology منتشر شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان