نسخه شماره 3210 - 1392/03/13 -

 انتقاد حقوق بشري از لندن 

ديده‌بان حقوق بشر سازمان ملل دولت بريتانيا را به خاطر سوء استفاده و نقض حقوق بشر در اين کشور محکوم کرد. اين شديدترين انتقاد حقوق بشر سازمان ملل از دولت بريتانيا محسوب مي‌شود به طوري که اين نهاد بين‌المللي هشدار داده انجام اقدامي فوري در اين مورد براي دستيابي به معيارهاي بين‌المللي ضرورت دارد. کميته سازمان ملل عليه شکنجه بر نقض حقوق بشر در جريان جنگ عليه تروريسم و سوء رفتار عليه زندانيان در بند بريتانيا در عراق تمرکز کرده است. علاوه بر اين، در اين گزارش به 40 مورد رويداد جداگانه اشاره شده که دولت لندن بايد به مقابله با آنها بپردازد. يافته‌هاي اين گزارش اقدامات دولت لندن را در پي حملات 11 سپتامبر 2001 ميلادي در آمريکا مد نظر قرار داده و تاکيد دارد که دولت بريتانيا بايد به سرعت کميته تحقيقاتي را براي زندانيان خارج از اين کشور که توسط مقام‌هاي بريتانياي شکنجه شدند، ايجاد کند. در اين گزارش آمده که کميته سازمان ملل عليه شکنجه به شدت نگران افزايش شکنجه‌ها و سوء رفتارها در نتيجه مداخله نظامي در عراق و افغانستان است. اين گروه سازمان ملل همچنين «بند فرار» معاهده قانون جرائم، مصوب 1988 را محکوم کرد که بر اساس آن مقام‌هاي اطلاعاتي بريتانيا از تعقيب قانوني در داخل اين کشور مصون هستند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان