نسخه شماره 3205 - 1392/03/07 -

 امام صادقي‌ها به مثابه منبع نيروي انساني جليلي هستند 

 يک تحليلگر مسائل سياسي با بيان اينکه طبعا سعيد جليلي به دانشگاه امام صادق به مثابه منبع نيروي انساني مي‌نگرد، گفت: البته گرايش‌هاي ديگري نيز ظاهرا گرد جليلي را گرفته‌اند که احتمالا هسته مرکزي ايده‌پردازي او را تشکيل مي‌دهند.

امير محبيان در گفت‌وگو با مهر با اظهار اينکه نمي‌خواهم از افراد خاصي نام ببرم، در اين خصوص بيان کرد: گرايش مشترک اين افراد غرب‌ستيزي است که از طريق ضديت با مدرنيته خود را به نمايش مي‌گذارد.

وي تصريح کرد: اين گفتمان سال‌هاست در حاشيه سياست ايران فعاليت داشته و بعضا نزديکي‌هايي با بعضي از گرايش‌هاي راديکال نيز دارد.

مديرعامل خبرگزاري آريا در پاسخ به اين پرسش که «چرا جليلي حاضر نشده حزب پايداري را به عنوان شريک فعال خود مشارکت دهد؟» بيان کرد: جليلي دليلي نمي‌ديد که پيشنهاد اتحادي به جبهه پايداري بدهد آنگاه که برايش روشن بود اين‌ها بزودي فرصت حضور را از دست داده و مجبورند بدون هر شرطي پشت سر او قرار گيرند.

وي ادامه داد: جليلي بخشي از مباني گفتماني پايداري‌ها را در اختيار گرفته است لذا در ميان کانديداهاي موجود تنها آلترناتيو ممکن پايداري‌ها پس از حذف لنکراني از صحنه بشمار مي‌رفت.

محبيان در خصوص رابطه آيت‌الله‌مصباح و سعيد جليلي گفت: به گمانم نه آيت‌الله‌مصباح و نه جليلي تقارب منافع و گرايش با هم ندارند؛ هر چند تشابهات ظاهري وجود دارد.

اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال که «نتايج انتخابات را چگونه پيش‌بيني مي‌کنيد؟» اظهار کرد: هنوز دو فاکتور مهم نامشخص است؛ جهت‌گيري هاشمي و اصلاح‌طلبان در حمايت از کانديداهاي موجود و نيز موضع نهايي احمدي نژاد. هر دو اينها تا مدتي نزديک شفاف خواهند شد.

وي تصريح کرد: بازي هر دو بازيگر بازي ساز يعني هاشمي و احمدي نژاد بدون مبالغه در تاثير گذاري آنها بسيار مبهم و پيچيده است.

وي با بيان اينکه ممکن است آنها تصميم هاي مهمي اتخاذ کنند که برجهت‌گيري انتخابات تاثيرقابل تامل داشته باشد، اظهار کرد: ولي فکر مي‌کنم بر روي ولايتي، قاليباف، حسن روحاني و جليلي بايد بيشتر حساب کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان