نسخه شماره 3205 - 1392/03/07 -

 در واکنش به اقدام سياسي اماراتي‌ها
 شکايت ايران عليه امارات به فيفا 

 رييس کميته‌ حقوقي و تدوين مقررات فدراسيون فوتبال از شکايت عليه اماراتي‌ها به فدراسيون خبر داد. هوشنگ نصيرزاده در واکنش به اقدام سياسي فدراسيون فوتبال امارات مبني بر نامگذاري مسابقات ليگ اين کشور به «خليج ع ر ب ي»، اظهار کرد: اقدام اماراتي‌ها در نامگذاري ليگشان به يک اسم مجعول، يک تخلف بوده و رفتارشان کاملا سياسي است.

وي افزود: سازمان ملل متحد در سال 1995 بخشنامه اي را به تمام کشورهاي جهان فرستاد و تاکيد کرد که در مکاتباتشان و نيز نام‌هايي را که به ثبت مي‌رسانند، نام «خليج‌فارس» را به طور کامل استفاده کرده و حتي اگر قرار بود از نام اين خليج به دفعات استفاده کنند، در تمامي آنها از نام «خليج فارس» استفاده کنند.

وي افزود: اين بخشنامه براي 186 کشور جهان ارسال شده است و تمامي کشورها مکلف به تبعيت از آن هستند. بنابراين استفاده از نام ديگري به جاي نام «خليج فارس» نه تنها خلاف بخشنامه سازمان ملل است، بلکه تخلفي آشکار از اساسنامه فيفاست.

رييس کميته‌ حقوقي و تدوين مقررات فدراسيون، تاکيد کرد: در اساسنامه فيفا شرط شده است که اعضا به هيچ وجه نمي‌توانند وارد مسائل سياسي شوند. نام‌گذاري ليگ کشور يا هر چيز ديگري که رسميت دارد به اسم‌هايي که وجود ندارد هم تخلف است و هم بي‌احترامي به اساسنامه فيفا و فدراسيون ايران براساس قوانين بين‌المللي واکنش جدي در اين باره خواهد داشت.

به گزارش ايسنا نصيرزاده از شکايت فدراسيون عليه اماراتي‌ها به فيفا خبر داد‌، گفت: فدراسيون فوتبال ايران ظرف دو روز آينده اعتراض خود را به اين نامگذاري مجعول خواهد داشت و با ارسال نامه‌اي، به کميته‌ اخلاقي فيفا شکايت مي‌کند و رفتار اماراتي‌ها را اقدامي سياسي و نژادپرستانه قلمداد خواهد کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان