نسخه شماره 3187 - 1392/02/17 -

 اصولگرايان زير يک خيمه جمع شوند 

يحيي آل‌اسحاق گفت: مجموعه اصولگرايان بايد به يک نظر واحد برسند يک نفر بايد محور شود و بقيه همکار او شوند و نظر من اين است که همه کساني که زير خيمه اصولگرايي هستند در اين ائتلاف حضور پيدا کنند. وي در گفت‌وگو با ايسنا ، درباره نحوه همکاري کانديداها در اين ائتلاف نيز اظهار کرد: در مباني حقوقي ماده‌اي داريم تحت عنوان ماده 127 که دولت مي‎تواند بخشي از اختياراتش را به گروهي از وزيران تفويض کند و تقسيم کار را مي‎توان از اکنون مشخص کرد. تيم اقتصادي برعهده يک نفر باشد و وزراي مربوط را هم خودش انتخاب کند و تيم سياسي و تيم فرهنگي هم به همين ترتيب تقسيم شوند و سرپرست هر کدام از اين تيم‎ها به عنوان معاون رييس جمهور فعاليت کند. اين کانديداي احتمالي انتخابات رياست جمهوري، احتمال وقوع هرج و مرج در چنين دولتي را رد کرد و گفت: اگر همه همکار دولت آينده شوند، هرج و مرج رخ نخواهد داد و ما به حدي از ظرفيت رسيده‎ايم که بتوانيم يک دولت قوي با اين ساختار را تشکيل دهيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان