نسخه شماره 3187 - 1392/02/17 -

 سخنگوي شوراي صنفي نمايش فيلم:
 ضعف موسسات ويديو رسانه در توزيع آثار سينمايي 

 سخنگوي شوراي صنفي نمايش فيلم گفت که موسسات ويديو رسانه مديريت درست و منسجمي در خريداري و توزيع فيلم‌هاي سينمايي در شبکه نمايش خانگي ندارند و اين روند منجر به افت خريد حق رايت آثار شده است. حبيب کاوش روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با ايرنا ازکاهش قيمت کپي رايت آثار سينمايي از طريق موسسات ويديو رسانه گله کرد و افزود:اين مشکل به خاطر مسايلي ازجمله قاچاق فيلم و ناکارآمدي حوزه بخش شبکه نمايش خانگي و کيفيت پايين آثار سينمايي شدت بيشتري گرفته است.سخنگوي شوراي صنفي نمايش فيلم يادآور شد: کپي غير‌مجاز آثار سينمايي در اماکن عمومي به راحتي توزيع مي‌شود و نظارت مطلوب را نهادهاي ذي ربط براي مقابله با قاچاق آثار سينمايي انجام نمي‌دهند.

وي توضيح داد: موسسات ويديو رسانه مديريت درستي در خريداري و توزيع فيلم‌هاي سينمايي در شبکه نمايش خانگي ندارد که اين مهم نيز در افت خريد حق رايت فيلم‌ها اثر بسزايي داشته است. کاوش تاکيد کرد که کمتر عزمي براي ارتقاي جايگاه فيلم‌هاي سينمايي و ايجاد درآمد مناسب براي صاحبان اثر در شبکه نمايش خانگي ديده مي‌شود. شبکه نمايش خانگي نيازمند بازنگري اساسي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان