نسخه شماره 3187 - 1392/02/17 -

 تداوم اختلاف آماري بانک مرکزي و مرکز آمار 

در حالي که همواره نرخ تورم اعلامي مرکز آمار ايران از تورم بانک مرکزي بالاتر بود، پس از مرجع شدن مرکز آمار در ارائه نرخ تورم به يکباره نرخ منتشر شده اين نهاد از بانک مرکزي کمتر شد که اين مسأله ابهاماتي به وجود آورده است. روز يکشنبه مرکز آمار ايران نرخ تورم در 12 ماه منتهي به فروردين ماه 92 را8/29 درصد محاسبه کرد و بعد از ظهر همان روز نيز بانک مرکزي در گزارشي اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1391 معادل3/32 درصد است.به گزارش فارس،نکته قابل تامل در اين ميان تفاوت نرخ مرکز آمار و بانک مرکزي نيست بلکه عدم تناسب بين اعداد اعلامي تورم اسفند و فروردين توسط مرکز آمار است.براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم در پايان اسفند ماه سال گذشته به5/31 درصد رسيد اما در گزارش اخير اين رقم به8/29 درصد کاهش يافته است. در حالي که در هيچ کدام از شاخص‌هاي آماري تورم مانند شاخص قيمت و رشد قيمت در گروه‌هاي مختلف کاهشي وجود ندارد.با در نظر گرفتن دو عدد مرکز آمار و بانک مرکزي نرخ تورم در فروردين نزولي شده است اما در گزارش بانک مرکزي در کلام و عدد به اين نکته اشاره نشده است. از طرف ديگر همواره عدد تورم بانک مرکزي کمتر از عدد مرکز آمار ايران بوده و به همين دليل بسياري معتقد بودند محاسبات و آمارهاي مرکز آمار ايران دقيقتر است و بانک مرکزي با توجه به در نظر گرفتن وظيفه حفظ ارزش پول ملي محافظه کارانه اعداد را اعلام مي‌کند.اين تفاوت ارقام موجب شد که در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار به عنوان نهاد مرجع نرخ تورم تعيين شود. تا قبل از مرجع شدن مرکز آمار همواره اعداد اعلامي بانک مرکزي کمتر از مرکز آمار بود اما به محض مرجع شدن، نرخ تورم مرکز آمار کمتر از بانک مرکزي شد. شايد اين عارضه است که براي‌ هر نهادي که مرجع اعلام نرخ تورم مي‌شود، به وجود مي‌آيد.شايد مسوولان آماري کشوري دليل اين مساله را تغيير سال پايه نرخ تورم در بانک مرکزي عنوان کنند اما در پاسخ به آنها بايد گفت: با توجه به ضريب جانشيني کالاها در اقتصاد، هر چقدر از سال پايه بيشتر فاصله گرفته شود، عدد تورم خود را بيشتر نشان مي‌دهد و محاسبه عدد با اختلال مواجه مي‌شود. به همين دليل است که سال پايه بايد هر چند سال يک بار تغيير کرده تا عدد اعلام واقعي باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان