نسخه شماره 3183 - 1392/02/12 -

 اختلال شنوايي در نوزادان 
نويسنده : دکتر عبدالحميد حسين‌نيا

 نارس بودن نوزاد خود عامل بالقوه‌اي براي ظهور کم‌شنوايي است‌. 5/1 درصد نوزادان نارس دچار اختلال شنوايي هستند‌. تمايز نارسي نوزاد في‌النفسه با شرايط بيماري‌زاي همراه بسيار دشوار است‌.

عفونت نوزادان امکان دارد به مننژيت منجر شود که خود عامل اختلال شنوايي است‌. در 30 درصد مننژيت پنوموکوکي کم‌شنوايي پديد مي‌آيد‌. فراتر از اين،‌ آمينوگليکوزيد‌ها که در عفونت‌هاي نوزادي به کار مي‌روند باز خود عامل اختلال شنوائي مي‌باشند‌.

يرقان نوزادان‌(‌افزايش بيلروبين‌) خطر کم‌شنوايي را تزايد مي‌بخشد بويژه اگر احتياج به ترانسفوزيون خون داشته باشند .

مرجع: ENT NEWS Vol 22 No1 March April 2013


نسخه چاپي ارسال به دوستان