نسخه شماره 3173 - 1392/02/01 -

 عده‌اي به فسادها و تخلفات روي آورده‌اند 

رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: وضعيت اقتصادي مردم ايران خوب نيست، ليکن ابزارها و ظرفيت‌هايي وجود داشته که مي‌توان مشکلات را برطرف کرد. به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در نشست پرسش و پاسخ در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرکز خراسان شمالي در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان درباره علت جدا شدن از دولت اظهار کرد: در آن مقطع دولت عذر ما را خواست و ما از دولت جدا شديم. وي با تاکيد بر اينکه کشور داراي مشکلات فراواني از هر جنس است، افزود: محور مشکلات کنوني اقتصادي بوده و اگر حماسه سياسي روي ندهد، مشکلات اقتصادي هم رفع نخواهد شد، از اين رو رفع مشکلات اقتصادي در گرو حماسه سياسي است. نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اظهار کرد: امروز بيش از هرزمان ديگر نيازمند توجه به مباحث اقتصادي و توليد بوده تا تلاش دشمنان براي به زانو در آوردن نظام اسلامي بي اثر شود. پورمحمدي همچنين در پاسخ به سوالي درباره افزايش فساد در دولت نسبت به دولت‌هاي گذشته گفت: البته آمار دقيقي در اين زمينه نداريم ليکن بي مبالاتي در دولت زياد شده و عده‌اي به فسادها و تخلفات روي آورده‌اند. وي با بيان اينکه جمعيت نيز افزايش يافته است، افزود: همانطور که خدمت بيشتر شده در کنار آن نابساماني‌هايي نيز وجود دارد. رئيس سازمان بازرسي کل کشور با تاکيد بر اينکه يقين داشته که مشکلات اقتصادي با تدبير و برنامه‌ريزي قابل حل است، گفت: ما برنامه مي‌خواهيم و بايد در اين چارچوب حرکت کنيم. وي وجود پرت منابع در دولت را هم برشمرد و اظهار کرد: وضعيت اقتصادي ايران امروز خوب نيست، ليکن ابزارها و ظرفيت‌هايي وجود داشته که مي‌توان مشکلات را برطرف کرد. نامزد يازدهمين انتخابات رياست جمهوري همچنين درباره کانديداي اصولگرايان گفت: اکنون احزاب اصولگرا در حال بررسي اين موضوع بوده که اميدواريم با يک اجماع نظر به کانديداي اصولگرا براي انتخابات پيش روي رياست جمهوري رسيده و اين مساله سامان يابد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان