نسخه شماره 3173 - 1392/02/01 -

 تکذيب ادعاي توقف صدور مجوز قهوه‌خانه 

رييس پليس نظارت بر اماکن نيروي انتظامي با رد هرگونه ادعاي توقف صدور مجوز تاسيس قهوه‌خانه، اظهار کرد: تعيين سقف صنفي بر عهده نيروي انتظامي نيست و تعداد قهوه‌خانه‌ها در هر شهرستان توسط کميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي آن شهرستان تعيين مي‌شود. سرهنگ هلالي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره بازده زماني فرايند صدور مجوز واحدهاي صنفي، گفت: زمان طولاني نيست، چرا که برابر قانون اتحاديه مربوطه پس از 15 روز اداري اگر پاسخي از پليس اماکن دريافت نشد، مي‌تواند مجوز را صادر کند و اين نيز درحاليست که بيش از 15 روز اداري، زمان براي تاييد نياز نداريم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان