نسخه شماره 3173 - 1392/02/01 -

 زلزله و نقش رعايت اصول مهندسي 
نويسنده : طاهره مصطفي پور

 طي دو هفته اخير چند زلزله در کشور اتفاق افتاد؛ دشتي در استان بوشهر، سروان در استان سيستان و بلوچستان و تسوج در استان آذربايجان شرقي، زلزله‌هايي که شدت آنها قابل توجه بود و شايد خداي نکرده دفعه بعد در حجمي وسيع‌تر و در منطقه‌اي با جمعيت بالاتر رخ دهد که در آن صورت حجم خسارات جاني و مالي به مراتب بيشتر خواهد بود.

کشور ما جزو کشورهايي است که روي کمربند زلزله جهان واقع شده است و اين زنگ خطري است براي کل کشور عموما و خصوصا مردمي که در شهرهايي که دقيقا روي گسل زلزله واقع شده‌اند زندگي مي‌کنند. درست است که زلزله قابل پيش‌بيني نيست اما همواره اقدامات پيشگيرانه مي‌تواند از شدت خسارات کم کند. در اينجا چند سوال مطرح مي‌شود اينکه پس چاره کار چيست؟ آيا کشور ما تنها کشوري است که روي کمربند زلزله جهان قرار گرفته است؟ علت حجم بالاي خسارات جاني و مالي وقوع زلزله در کشور ما در مقايسه با کشورهاي ديگري که دقيقا داراي شرايطي مشابه ما از نظر زلزله‌شناسي هستند چيست؟ مدت زمان استفاده بهينه از يک ساختمان در کشور ما چند سال است؟ آبا پس از سپري شدن اين زمان پيگيري‌هاي لازم براي مقاوم سازي بافت‌هاي فرسوده صورت مي‌گيرد؟ آيا مولفه‌هاي مهندسي زلزله و به کار بردن سازه‌هاي ايمن در ساختمان‌هاي نوساز لحاظ مي‌شود؟ چاره کار براي بالابردن ايمني ساختمان‌ها هم از جهت بازسازي بافت‌هاي فرسوده و هم از جهت رعايت اصول فني مهندسي بر اساس استاندارد‌هاي جهاني در ساختمان‌هايي است که تازه ساخته مي‌شوند. کشور ما در مقايسه با کشوري چون ژاپن که ممکن است روزانه چندين زلزله در آن رخ دهد از ايمني بسياري پاييني برخوردار است و پايين بودن حجم خسارت در کشورهايي چون ژاپن رعايت مولفه‌هاي بالا در اين کشور است.

مدت زمان استفاده بهينه از يک ساختمان ممکن است تحت تاثير مولفه‌هايي چون شرايط آب‌و‌هوايي و خاک شناسي متفاوت باشد و براي ايمن‌سازي کشور لازم است تخريب و بازسازي بافت‌هاي فرسوده بعد از اتمام عمر مفيدشان صورت پذيرد براي تحقق اين امر لازم است امکانات و منابع مالي به صورت وام‌هاي مکفي در اختيار شهروندان قرار گيرد. بنابراين براي کاهش آسيب‌ها و خسارات ناشي از حوادث طبيعي خصوصا زلزله اقدامات پيشگيرانه از قبيل ايمن و مقاوم‌سازي بناهايي که تازه ساخته مي‌شوند و همچنين تخريب و بازسازي بافت‌هاي فرسوده صورت پذيرد تا شاهد کمترين خسارات در اين حوادث باشيم و در اين زمينه دولتمردان، شهرداران، مديريت بحران و تک‌تک شهروندان مسوول‌اند تا در کنار ايمني سازه‌ها، آمادگي و آگاهي افراد جامعه براي رعايت نکات ايمني به حداکثر برسد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان