نسخه شماره 3159 - 1391/12/27 -

 فروش طرح شبنم 94 توماني در بازار سياه 

رييس سازمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره تاييد خريدوفروش طرح شبنم در بازار آزاد گفت: با تمامي متخلفان در زمينه عرضه اين برچسب‌ها در بازار سياه از جمله واردکنندگان و اتحاديه‌ها برخورد قانوني مي‌شود.به گزارش ايسنا، سردارمهدي ابويي با اشاره به اينکه برچسب‌هاي که در بازار آزاد خريدوفروش مي‌شوند همان برچسب‌هاي قديمي هستند که توسط خوداظهاري فروشندگان توسط اتحاديه‌ها دريافت شده‌اند،‌ گفت: عدم نظارت کافي از سوي بازرسان صنعت،‌ معدن و تجارت بر نحوه عملکرد اتحاديه‌ها و همچنين واردکنندگان و کارگزاران عامل اصلي ايجاد بازار سياه بوده است.وي با اشاره به تب و تاب خريدوفروش طرح شبنم در بازارآزاد تلفن همراه گفت: براي جلوگيري از استمرار خريدوفروش طرح‌هاي شبنم در بازار سياه به خصوص بازار تلفن همراه به شواري اصناف کشور ابلاغ شده که در صورت مشاهده هرگونه تخلف به صورت جدي با تمامي عوامل خاطي واردکنندگان اين کالاي ارتباطي و همچنين اتحاديه‌ها نيز برخورد قانوني مي‌شود.در همين حال رييس شبکه بازرسي،‌ نظارت مردمي کارگروه تلفن همراه در اين باره گفت:‌ اجراي طرح شبنم در مرحله اول با مشکلات عديده‌اي روبرو بود، به طوري که سرمنشاء اين مشکلات از خوداظهاري فروشندگان توسط اتحاديه‌ها براي دريافت اين برچسب‌ها و همچنين عدم حضور کارگزان جهت نصب طرح شبنم روي کالاهاي شرکت‌هاي وارداتي صورت گرفت که اين امر يکي از بزرگ ترين معضلات اين طرح در مرحله اجرا بود.مهدي عبقري افزود: دريافت بيش از حد طرح‌هاي شبنم منجر به سوءاستفاده بيشتر فروشندگان در اين بازار شد، به طوري که اين برچسب‌هاي 49 توماني تا سقف0051 تومان به فروش رسيد.وي با اشاره به تغيير برچسب‌هاي طرح شبنم در مرحله بعدي اجراي شبنم گفت: به دليل مشکلات فراوان در دوره جديد اين برچسب‌ها تغيير کردند، به طوري که در سري جديد آن اسم شرکت واردکننده، نوع جنس همراه با کشور مبدا و مقصد نيز اضافه شد.رييس شبکه بازرسي،‌ نظارت مردمي کارگروه تلفن همراه در مورد جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي در نصب برچسب‌هاي طرح شبنم گفت: هم اکنون اين برچسب‌ها توسط کارگزارهاي مشخص به صورت مستقيم روي کالا نصب مي‌شوند که به موجب استمرار اين روند احتمال هرگونه سواستفاده‌اي به طور چشمگيري به طور قطع کاهش يابد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان