نسخه شماره 3142 - 1391/12/07 -

 لبخندهايي که حرف دل مردم نبودند 
نويسنده : ولي درويشي

 مصاحبه مطبوعاتي اخير رئيس‌جمهوري با مصاحبه‌هاي قبلي ايشان تفاوت‌ها و شباهت‌هايي داشت. مهمترين تفاوت، آن بود که اين بار علاوه بر مجري‌هميشگي‌اين‌گونه نشست‌ها، خبرنگاران ديگري نيز از برخي‌رسانه‌ها جهت طرح سوالاتشان حضورداشتند وشباهت آن با مصاحبه‌هاي پيشين اين بود که نحوه پرسش خبرنگاران و نوع مواجهه آنان با پاسخهاي رئيس‌جمهور، بيشتر از جنس همان لبخندهايي بود که «پاي ثابت اين مصاحبه‌ها» در جلسات قبلي و همين جلسه به ايشان تقديم مي‌کرد. اين برنامه دو بخش داشت. در بخش نخست، باز هم «آقاي مجري مهربان هميشگي» با آن لبخندهاي تحميل شده بر ذهن دردمند و پرسشگر مخاطبان، ميدان دار و تنها پرسشگر اين برنامه بود و مثل هميشه نه سوالاتشان انتظار مخاطبان را بر آورده کرد و نه واکنششان به روال مرسوم پاسخگويي رئيس‌جمهوري. البته تصور نمي‌شود که سطح انتظار جامعه از ايشان در چنين برنامه‌هايي بيش از اين بوده و باشد. در مورد بخش دوم و قبل از هر چيز، حاشيه‌هاي پخش تلويزيوني آن، نيز بايد گفت که اولا: قطع اين گفت‌وگوي زنده و موکول شدن پخش آن به بعد از يک سريال تکراري و نيز سانسور اصلي ترين پرسش مطرح شده در اين برنامه را بايد استمرار رويه نامحرم دانستن مردم از سوي صدا‌و‌سيما دانست. در اين خصوص بايد گفت که صدا و سيما با قطع پخش زنده اين برنامه، بي‌احترامي و جفا در حق مردم را به نمايش گذاشت که دراين راستا بايد از مسوولين رسانه ملي پرسيد که آيا آنان اين حق را براي رئيس جمهور قائل نيستند که به طور مستقيم به سوالات خبرنگاراني غير از «مجري شنواي تلويزيوني» پاسخ گويد؟ حتي اگر آنان از مطرح شدن بحثهاي چالشي از طرف خبرنگاران و يا رئيس دولت واهمه داشتند و به خاطر آن دست به چنين اقدامي زدند، بايد پاسخ دهند که اولا: آيا صدا و سيما احساس کرده است که رأسا اختيار و صلاحيت انجام چنين اقدامي را دارد؟ ثانيا: چرا مردم بايد احترام به شعور و شخصيت خود را تا بدين حد لگدمال شده ببينند؟ ثالثا: با چنين اقداماتي جايگاه ادعاي آزادي بيان در کشور وخصوصا در رسانه ملي آن، تا چه حد تنزل مي‌يابد؟

درادامه لازم است که فرصت سوزي صورت گرفته از سوي خبرنگاران دعوت شده و برگزيده در چنين فرصتي را نيز تاسف برانگيز خواند. خبرنگاران از فرصتي که صدا و سيما چنان از آن واهمه داشت که از پخش مستقيم آن – با علم به هزينه‌هايي که براي او در پي خواهد داشت – اجتناب کرد، استفاده شايسته اي در انتقال حرف دل مردم به احمدي‌نژاد و اصرار بر گرفتن پاسخ درست و صريح و مستند از ايشان نکردند. در شرايطي که کشور به معناي واقعي کلمه «درد» داشته و اقتصادش دردمند، سياستش دردمند، فرهنگ و هنرش دردمند و جامعه اش انباشته از دردهاست و بسياري از صاحبنظران بر آنند که اين دردها زاييده سوءمديريت‌ها و ناکارآمدي‌هاي متعدد دولت است، مردم از بيشتر خبرنگاران تقريبا همان را ديدند که بارها و بارها از مجري اصلي اين برنامه ديده بودند. با آنکه پهنه معضلات مديريتي دولت، عدول از طرح‌ها و برنامه‌ها و وعده‌هاي بي سرانجام، دادن آمار متناقض و عموما غيرقابل قبول در زمينه‌هاي مختلف، تمرد از قوانين و... کم و قابل اغماض نيستند، اما خبرنگاران حاضردر جلسه بجز يکي بي توجه به سطح متورم شده انتظارات مردم، با اين فرصت به گونه‌اي مواجه شدند که گويا همه چيز آنچنان درست است که حتي در بحث بودجه نيز سوالي جدي از احمدي‌نژاد قابل طرح نيست و آنان نيز فقط آمده‌اند تا در نمايش چهره‌اي پاسخگو از رئيس‌جمهور، ايشان را ياري نمايند. بايد پذيرفت که براي يک خبرنگار حرفه‌اي و آگاه از شرايط جامعه، گذشتن از طرح سوالات اساسي و انتقادي و حتي تند و چالشي در چنين فرصتي، بسيار سخت تر از مطرح کردن صريح اين سوالات است. لذا اين خبرنگاران – غيراز خبرنگار سانسور شده - در معرض اين اتهام از سوي افکار عمومي جامعه قرار دارند که يا در کار خود حرفه اي نيستند، يا اينکه از شرايط جامعه و پرسشهاي آن بي‌اطلاعند، که اميد است در فرصت‌هاي آينده هم حرفه‌اي بودن و هم مطلع بودن خود را به شايستگي به اثبات برسانند.

 در پايان ذکر اين نکته جهت اطلاع صدا‌و‌سيما، احمدي نژاد و خبرنگاران عزيز ضروري است که برجسته نمودن، مطرح کردن و پاسخ خواستن در خصوص ابهامات موجود در افکارعمومي جامعه، پيش و بيش‌از هرچيز، اقدامي است درجهت ابهام‌زدايي از کار مسوولين و اهرمي است براي حرکت آنان در مسير کم اشتباه‌تر. جامعه‌اي رو به پيشرفت واقعي خواهد بود که مسئولان آن قبل از اقدام به هرکار يا اخذ هر تصميمي، لحظه سخت بازخواست شدن توسط خبرنگاران – نمايندگان افکار عمومي جامعه – در قاب تلويزيون و در پيشگاه 70 ميليون نگاه پرسشگر را هميشه در پيش چشم خود داشته باشند و براي مواجه نشدن با چنين کابوسي، درصد خطاهاي خود و مجموعه‌شان را به حداقل برسانند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان