نسخه شماره 3127 - 1391/11/17 -

 پايه‌هاي اين سينما شکسته است
 براي آوردن يک صندلي جنجال نسازيد 
نويسنده : هومن نجفيان

 نشست مطبوعاتي فيلم يک دو سه ... پنج با حاشيه هاي زيادي همراه بود زيرا به دليل آنکه جشنواره از ارائه صندلي به عوامل فيلم خودداري کرد اين نشست به کل لغو شد.

به همين مناسبت در گفت‌وگويي که پس ازپايان جلسه با شاهرخ مرزوقي«گيوا» داشتم علت رفتارخود را اين گونه شرح داد:

- مطمئنم که پنجاه درصدازفيلمنامه من بود.من مي‌خواستم‌بگم که اسمم راازتيتراژفيلم بردارند.شخصيت مي‌رود داخل چاه ومعلوم نيست قراراست چه اتفاقي بيفتد. اين نوشته من نيست يک دقيقه من براي آن صحنه نوشتم.

داستان من داستان آن شخصيت (همايون ارشادي)نبود.داستان خروس بازي(حميد آذرنگ) بود که معلوم نيست چرااورا مي‌گيرند.

شاهرخ مرزوقي مي‌کوشد خويشتن داري کند اما ناخواسته به بيان نکاتي مي‌پردازد که ما در مي‌يابيم حاشيه‌هاي فيلم فراترازدعواي يک فيلمنامه‌نويس وکارگردان است.فيلم يک ،دو،سه...پنج 15 تا20شاکي داشته است دو بازيگر افغان هم هنوز از ايشان شکايت دارند و شکايات آنها هنوز در دفتر اتحاديه تهيه‌کنندگان سينما است. اما من صحيح نيست اين نکات رابازگو کنم.

مرزوقي حتي براي شکايت به وزارت ارشاد مي‌رود گويا همکاران ما در وزارتخانه براين باورند که دعواي‌ صنفي مي‌بايست در مطبوعات مطرح شود.

- من هنوز پيگير شکايتم هستم.امروز رفتم ارشاد مي‌گويند کاري نمي‌شود انجام داد تو تنها مي‌تواني از طريق مطبوعات اقدام کني.هفته گذشته من حکم اتحاديه تهيه‌کنندگان را گرفتم که ايشان حق ندارد به جز اسم من اسم فرد ديگري را به عنوان فيلمنامه‌نويس بياورد. اما ايشان نوشته‌اند بازنويس فيلمنامه محمد معيري. آيا بازنويسي به معناي نابود کردن فيلمنامه است. خبرنگاران حتي به اين نکته اشاره مي‌کنند که آيا او نگران نيست با بيان شکايت‌هاي خود حرفه‌اش را ازدست مي‌دهد.اما فيلمنامه‌نويس جوان سکوت کردن را بلد نيست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان