نسخه شماره 3102 - 1391/10/16 -

 تحليلي درباره تغيير وزرا 

گروه سياسي-کورش شرفشاهي: برکنار کردن يک مسوول با تغيير کادر مديريتي حق يک مدير عالي‌رتبه است تا بتواند تيم هماهنگي را دور هم جمع کند اما فراموش نکنيم که کابينه دولت با يک شرکت خصوصي تفاوت دارد و تبعات برکناري وزير با تبعات برکناري مدير يک شرکت فرق مي‌کند زيرا اين اقدامات تبعات کشوري و جهاني دارد. با تغييرات احمدي‌نژاد، اکنون وضعيت دولت دهم به صورتي است که اگر يک وزير ديگر را برکنار کند، بايد يکبار ديگر از مجلس راي اعتماد بگيرد. در اين شرايط اين سوال پيش مي‌آيد که رييس دولت دهم چرا اين وزرا را برکنار مي‌کند؟

در اين رابطه آيت‌الله سيدمحمدباقر خرازي، دبير کل حزب الله ايران مي‌گويد: برکناري وزرا از چند جهت قابل توجه است. اول اينکه احمدي‌نژاد دنبال اين است که انسجام دولت خود را تا آخرين لحظه حفظ کند. از سوي ديگر بعضي از وزرا، مسوولان ومعاونان دولت چون احساس مي‌کنند پايان عمر دولت است و در آينده با يک نا امني شغلي مواجه هستند، تلاش دارند به لابي‌هاي سياسي نزديک شوند تا آينده خود را تضمين کنند. اين قبيل وزرا تلاش مي‌کنند که به نوعي هم خدا را بخواهند و هم خرما را. احمدي‌نژاد هم اين طرز تفکر را بر نمي‌تابد و معتقد است اين وزرا در دولت او بودند و از دولت او به همه جا رسيدند، پس تا آخرين لحظه بايد پاي دولت احمدي‌نژاد بايستند و اينجور نباشد که زود سر سفره دولت نشسته باشند و زودتر از همه هم بخواهند از سر سفره بلند شوند و بر سفره ديگران بنشينند و طبيعتا احمدي‌نژاد اصلا تحمل نمي‌کند يکي از وزرا يا معاونان آنها بخواهند در تيم ديگري حضور پيدا کنند و يا در لابي ديگري حضور داشته باشند، يا نشت خبري داشته باشند و يا نشت گزارشي داشته باشند و يا عليه دولت جنگ رواني ايجاد کنند. اين تفکر در زير مجموعه براي احمدي‌نژاد يک سم مهلک است. وي با تاکيد بر اينکه احمدي‌نژاد مي‌خواهد کل کارهايش را تا پايان دوره طبق برنامه‌ريزي‌اي که کرده حتما به نتيجه برساند و مي‌خواهد از تنبلي و يا کم کاري وزرا و معاونين آنها جلوگيري کند گفت: بزرگترين ضربه‌اي که دولت با آن مواجه خواهد شد اين است که بعضي از پروژه‌هايش به نتيجه نرسد و ايشان نتواند در جنگ تبليغاتي آينده بگويد من اين کارها را انجام دادم، به خاطر اينکه با تمام قوا بر روي وزرا و معاونين خود فشار آورده تا اين کارها را به انجام برسانند. در حالي که برخي از وزرا به خاطر فشار زياد کاري که داشته و زحمات زيادي که کشيده اند، مستهلک شده‌اند. اين دولتمردان ديگر مثل آدم‌هايي هستند که به سربالايي مطلق رسيده و فرار را بر قرار ترجيح مي‌دهند. بنا بر اين احمدي‌نژاد گاهي اوقات از روي ناچاري وزيرانش را برکنار مي‌کند نه اينکه از روي لجاجت بخواهد انجام دهد. اين نکته مهمي است که بايد به احمدي‌نژاد در بعضي جاها حق بدهيم که وقتي وزير يا معاونين وزير نمي‌خواهند کار کنند، يا مي‌خواهند در کار دولت خلل ايجاد کنند، با او برخورد قانوني کند. به نظر من هدف دوم احمدي‌نژاد اين است که بتواند همه پروژه‌هايي که در دولت خود تعريف کرده تا پايان دوره تمام و کمال تحويل دهد و کار را به نتيجه نهايي برساند. ما هم دوست داريم که دولت خدمتگزار نظام باشد و به مردم خدمت کند. دبيرکل حزب‌الله ايران با اشاره به اينکه احمدي‌نژاد ويژگي‌هايي دارد که احساس مي‌کنم به واسطه آنها در پايان دوره 8 ساله دولتش، برخي از يارانش را از دست مي‌دهد. به نظر من احمدي‌نژاد اکنون حتي 5 نفر مثل خودش يا تيمي که در آن هستند را ندارد.

اين براي احمدي‌نژاد خيلي ناهنجار است که آرام آرام اطرافش در دوران مسووليتش خالي مي‌شود و اين را نمي‌تواند تحمل کند. به نظر من برکناري وزرا يک حالت انتقامي‌دارد. حرف احمدي‌نژاد اين است که هر کس با من نباشد، جايي در دولت ندارد.

محمدباقر خرازي باتاکيد براينکه نکته چهارم اين است که احمدي‌نژاد مي‌خواهد اشکالات کارهايي که انجام نشده به گردن وزرايي که عزل مي‌کند، بيندازد گفت: همه مي‌دانند که احمدي‌نژاد روحيه خودراي بودن دارد و هر تصميمي که در هر ارگان و نهادي تنظيم شده، کار شخص احمدي‌نژاد است. بنابراين مي‌خواهد نقاط ضعف هر ارگان و نهادي را تو سر وزيرش خراب کند. اکنون مي‌بينيم که احمدي‌نژاد هرگز علي نيکزاد را عوض نمي‌کند، بلکه دايم به نيکزاد مسووليت هم مي‌دهد چون آدم پرکاري است. اما هر وزيري که کم کار کرده يا کارهاي او به نتيجه نرسيده و يا خودش بودجه به آن وزير نداده تا کارهايش به نتيجه برسد، مطمئن باشيد از دم تيغ دولت عبور داده خواهد شد. ترديد نکنيد که احمدي‌نژاد نمي‌گذارد مديران زير دستش طلبکار او باشند و اين جنگ رواني - سياسي احمدي‌نژاد است که اگر قرار باشد در کاري شکست بخورد يا پيروز بيرون نيايد،‌ به نوعي مديريت مي‌کند که در جمع بگويد«نيروي اجرايي من درست کار نکرد، نه اينکه من برنامه‌هايم غلط بود» و بهترين کار براي اينکه اين ادعا را ثابت کند، عزل وزير است و باز هم اين کار را خواهد کرد. احمدي‌نژاد به زودي نه تنها برکناري وزرا را دنبال خواهد کرد، بلکه برکناري معاونان آنها و استانداران را هم در دستور کار آينده‌اش خواهد داشت.

وي در تشريح نکته پنجم گفت: همه مي‌دانيم که اين برکناري‌ها در دولت براي نظام هزينه دارد.

دبيرکل حزب الله ايران نکته ششم را تفکر جنجال آفريني احمدي‌نژاد دانست و گفت: رييس دولت دهم به دنبال جو رواني است و دائم با اين موج‌هايي که ايجاد مي‌کند، مي‌خواهد کل رسانه‌ها و فضاي جامعه را نسبت به عملکرد خودش به سمت خودش بکشاند. بايد بپذيريم احمدي‌نژاد کاملا در مقابل هجمه‌هاي سياسي قرار دارد و در واکنش به آن به صورت فعال عمل مي‌کند. احمدي‌نژاد آنچنان موج ايجاد مي‌کند که همه چيز تحت مديريت خودش باشد و هر روز هم يک موجي ايجاد مي‌کند که کاملا هم سياسي است و با اين رفتارش، فضاي سياسي را گيج کرده است. رفتار برخي دولتي‌ها مانند کسي است که دايم در دريا انفجار ايجاد مي‌کند و ماهي‌ها نمي‌دانند که از اين موج انفجار بايد به کجا فرار کنند و جهت‌ها گم خواهد شد! احمدي‌نژاد سياست بمباران خبري را در پيش گرفته است. بمباران خبري رابطه با آمريکا، بمباران ماجراي جوانفکر و الهام، بمباران تغيير وزرا و موارد ديگري را مي‌توانيم ياد کنيم اما بمباران مهمتر مواضع عجيب غريبي است که پيش مي‌گيرد. رسانه‌ها بايد قبول کنند که الان از احمدي‌نژاد عقب افتاده‌اند، قبل از اين رسانه‌ها به مديريت احمدي‌نژاد حمله مي‌کردند و او بايد دفاع مي‌کرد، اما حالا احمدي‌نژاد دنبال تهاجم خبري است و ديگران حالت انفعال خبري پيدا کرده‌اند. رييس دولت دهم با اين موج‌هايي که ايجاد مي‌کند، نه تنها در عمل تمام مجموعه‌هاي رسانه اي کشور را پشت سر گذاشته، بلکه دنبال خودش کشيده است و اين زرنگي سياسي و خبري احمدي‌نژاد است.

وي در ادامه گفت براي احمدي‌نژاد مسلم شده که مشايي تحت هيچ شرايطي در اين کشور پايگاهي ندارد. در بين نيروهاي مذهبي و اصولگرايان پايگاه ندارد و در بين جناح چپ هم پايگاهي ندارد. اگر چه طبيعتا مشايي سعي مي‌کند خودش را چپ نشان دهد، اما هرچقدر هم چپ بزند، اصلاح طلبان او را باور نمي‌کنند و چپ قلابي مي‌دانند. وي در ادامه گفت: به نظر من هم قضيه مصلحي خيلي مهم است و هم قضيه مشايي مهم است و هر دو اين موارد براي احمدي‌نژاد گران تمام شده است.

محمدباقر خرازي با تاکيد بر اينکه از احمدي‌نژاد بعيد نيست دولتش را از حد نصاب بيندازد تا يک بار ديگر مجبور شود از مجلس راي اعتماد بگيرد گفت: اين کار سختي نيست و تنها دو وزير ديگر مانده تا اين مهم محقق شود و به نظر من احمدي‌نژاد چنين برنامه‌‌ريزي هم کرده است که در ماه‌هاي پاياني عمر دولت دومش که مي‌داند امکان ندارد بار ديگر رييس‌جمهور شود، اين بازي را هم امتحان کند. رييس دولت دهم براي اينکه بتواند جو سياسي ايجاد کند اين بازي را هم امتحان خواهد کرد.

وي نکته هفتم را مشکل مجلس با دولت دانست و گفت: انتقادات زيادي از احمدي‌نژاد در مجلس وجود دارد بنا بر اين اکنون دست مجلس روي ماشه است و براي اينکه دست از ماشه بردارد، به جاي اينکه حمله به سمت خودش صورت گيرد، مجلس را دچار يک انفعال سياسي مي‌کند. امروز مي‌بينيم که مجلس به جاي اينکه سراغ رئيس جمهور بيايد، سراغ وزرا مي‌رود و آنان را برکنار مي‌کند و احمدي‌نژاد هم وزير معرفي نمي‌کند تا کشور را بر اساس سرپرست اداره کند تا بتواند انسجامي براي انتخابات آينده داشته باشد. به نظر من يکي از چيزهايي که از سوي سياسيون مورد غفلت واقع شده، سياست به کار گرفتن سرپرستي در وزارتخانه‌هاست. احمدي‌نژاد هيچ واهمه اي ندارد که وزير همه وزارتخانه‌ها را برکنار کند تا مجلس را از قدرت بيندازد. حواس مجلس بايد جمع باشد که وزارتخانه با سرپرست به مجلس، پاسخگو نيست و آنچه را که بخواهد، انجام مي‌دهد. بر خلاف نظر بقيه، به نظر من احمدي‌نژاد به سمتي مي‌رود که اعتبار دولتش از دست برود تا به سرعت نيروهاي سرپرستي را بر سر وزارتخانه‌ها بگذارد و با سرپرست گذاشتن، سيستم خودش را منسجم کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان