نسخه شماره 3100 - 1391/10/12 -

 تهيه مانيفست انتخاباتي اصلاح‌طلبان کذب است 

 ديروز خبري مبني بر تهيه‌ مانيفست اصلاح‌طلبان در انتخابات و ارائه آن توسط سعيد حجاريان به خاتمي منتشر شد که دو نفر از فعالان سياسي اصلاح‌طلب اين موضوع را تکذيب کردند.

به گزارش ايلنا، برخي رسانه‌ها اعلام کرده بودند که اين مانيفست توسط حميدرضا جلايي‌پور، عليرضا علوي‌تبار و هادي خانيکي از کنشگران و فعالان سياسي اصلاح‌طلبان تهيه و توسط سعيد حجاريان به محمد خاتمي ارائه شده است.

حميدرضا جلايي‌پور در خصوص شايعه تهيه مانيفست اصلاح‌طلبان اظهارداشت: برخي رسانه‌ها مرتبا دروغ مي‌نويسند.

وي ادامه داد: اين اقدامات جنگ رواني است که حاميان اين رسانه‌ها به راه مي‌اندازند.

آن‌ها خود مملکت را به اين روز رسانده‌اند و اکنون به جاي اينکه دست از دروغ پراکني بردارند به دروغ افزايي ادامه مي‌دهند و اين نشان مي‌دهد آنها مقاصد خاصي را پيگيري مي‌کنند.

همچنين عليرضا علوي تبار در خصوص ارائه مانيفست اصلاح‌طلبان به محمد خاتمي گفت: اين خبر، خبري قديمي است که تاکنون بار‌ها توسط آقاي خانيکي و جلايي‌پور تکذيب شده است. برخي خبرگزاري‌ها براي جذابيت خبري دست به انتشار چنين اخباري مي‌زنند اما بايد گفت که اين خبر صحت ندارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان