نسخه شماره 3082 - 1391/09/21 -

 کارلوس کي‌روش:
 تصميم گرفتم روي نيمکت ننشينم تا بچه‌ها را بهتر ببينم 

 کارلوس کي‌وش وقتي ديد فرانک رايکارد براي بازي با ايران روي نيمکت عربستان ننشسته تصميم گرفت تا او هم از روي سکو شاهد کار بازيکنان جوان تيمش باشد.

خبرآنلاين‌: کارلوس کي‌روش سرمربي تيم ملي در پاسخ به سوال درباره عدم حضورش روي نيمکت تيم ملي در بازي با عربستان در بازي‌هاي غرب آسيا گفت:«تصميم گرفتم جايي پشت نيمکت بنشينم که از بالا بتوانم با تمرکز بهتري بازي بچه‌ها را زير نظر داشته باشم. اين طوري بهتر مي‌توانستم روي بازي تيمم نظارت داشته باشم.» اين درحالي بود که عربستاني‌ها هم فرانک رايکارد را از روي سکوها در کنارشان داشتند و کارلوس با سپردن تيم به دست اميد نمازي دقيقا سعي کرده بود به مانند عربستاني‌ها عمل کند.

سرمربي تيم ملي درباره بازي با عربستان هم گفت:«به نظرم ما بازي را کمي عصبي و با استرس شروع کرديم اما در ادامه موفق شديم تا تيم حريف را کنترل کنيم. در ادامه هم فکر مي‌کنم تيم ملي در نيمه دوم نمايش بهتري داشت و تقريبا توانست بازي روانتري را به نمايش بگذارد.

فکر مي‌کنم در اين بازي‌، بازيکنان خوبي داشتيم . بازيکناني مثل مهرداد اولادي يا خانزاده جوان و ديگر بچه‌هاي تيم.»

کارلوس کروش در بازي‌هاي غرب آسيا سعي کرده از بازيکناني استفاده کند که پيش از اين کمتر فرصت حضور در تيم ملي را داشته اند. بازيکنان جواني چون خانزاده‌، صادقيان‌، کريمي مهدي نظري و...

تيم ملي اعزامي به بازي‌هاي غرب آسيا تقريبا تنها 3 جلسه قبل از بازي با عربستان در کنار هم تمرين کرده بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان