نسخه شماره 3075 - 1391/09/13 -

 انتقاد دبير کل جامعه فاطميون از طرح «تعيين شرط سني صدور گذرنامه براي دختران زير 40 سال» 

 دبيرکل جامعه فاطميون ضرورت اخذ موافقت حاکم شرع براي صدورگذرنامه دختران زير40 سال را طرحي تبعيض‌آميز عنوان کرد که توجيهي ندارد و افزود: بر اساس فقه اسلامي دختر براي خروج از کشور نيازمند اذن پدر است.

طاهره رحيمي در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: طرح ضرورت موافقت حاکم شرع به منظور صدور گذرنامه براي دختران زير40 سال از اصل و بنيان نادرست است چون هم خداوند انسان را آزاد آفريده و هم بر اساس قانون، دختر زماني که عاقل، بالغ و رشيده شود مسوول اعمال خود است، بنابراين لازم است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به جاي تصميم گيري‌هاي شتابزده، تدابيري بينديشند که زنان بي‌سرپرست نباشند.

وي در ادامه گفت: اگر پس از تصويب اين طرح، دختر با اذن حاکم شرع با هرعنواني به خارج از کشور برود و دچارعمل خلاف شرع شود، آيا او پاسخگوست و صدور اين مجوز براي او تبعاتي در پي دارد؟ اين در حاليست که سلامت اين افراد در خارج از کشور بستگي به تربيت خانوادگي و مذهبي و شخصيت اين افراد دارد و از کنترل ما خارج است بنابراين لازم است با انجام کارهاي فرهنگي مشکلات جامعه را حل کنيم و فساد عده‌ کمي باعث نشود که براي همه دختران يک نسخه واحد بپيچيم.

اين کارشناس ارشد حقوق زن در اسلام در ادامه سخنان خود ضمن در خواست از فراکسيون زنان مجلس براي مخالفت با اصل اين طرح، اظهارکرد: به عنوان يک اصولگرا متأسفم که چنين طرحي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده چون مفسده برانگيز است.

وي تصريح کرد: مدتي خروج دختران از کشور ممنوع بود بنابراين برخي دختران در داخل کشور به صورت مصلحتي، ازدواج مي کردند و پس از خروج از کشور، از همسرشان طلاق مي‌گرفتند. اين وضعيت تبعات زيادي را در پي داشت. اکنون نيز تصويب ضرورت دريافت اذن حاکم شرع براي خروج دختران از کشور مي‌تواند مفسده برانگيز شود از سوي ديگرما نبايد بهانه به دست ضد انقلاب بدهيم تا قوانين نظام جمهوري اسلامي را زير سوال ببرند.

رحيمي در پايان گفت: نمايندگان بايد متوجه اين مهم باشند که ما وظيفه داريم مردم را به خير و نيکي دعوت کنيم. ما حق نداريم محدوديت‌هاي غيرقابل قبول را با وضع اين گونه قوانين ببنديم. نه خدا اين اجازه را داده و نه قوانين بين‌الملل چنين حقي را به ما مي‌دهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان