نسخه شماره 3075 - 1391/09/13 -

 عضو کميسيون امنيت ملي خبر داد:
 بازديد نمايندگان مجلس از زندان اوين 

 عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در خصوص وضعيت حال نسرين ستوده زنداني بند زنان اوين گفت: کميسيون امنيت ملي مجلس در جلسه خود تصويب کرد هيئتي به نمايندگي از مجلس شوراي اسلامي براي حضور در زندان اوين تهران تعيين شود تا اگر واقعا تخلفي در زندان صورت گرفته باشد، براي ما محرز شود.

به گزارش عصر ايران، محمد حسن آصفري که نمايندگي مردم اراک را در مجلس نهم در اختيار دارد خبر داد در هفته جاري يکي از نمايندگان مجلس با حضور در مجلس گزارشي از وضعيت آنجا تهيه کند.

آصفري همچنين در خصوص وجود بازداشتگاه‌هاي غير قانوني تاکيد کرد: بازداشتگاه‌ها زير نظر قوه قضائيه است و اگر بازداشتگاهي به لحاظ ضوابط زير نظر قوه قضائيه نباشد قطعا مورد بررسي و پي گيري قرار مي‌گيرد. اما بازداشتگاه موقت با زندان تفاوت دارد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در صورت وجود تخلف در زندان اوين و يا بازداشتگاه‌هاي غير قانوني مجلس چه خواهد کرد گفت: مجلس وظيفه نظارتي دارد و اگر خلافي مشاهده شود در مرحله اول به صورت کتبي به مسئولين زندان تذکر مي‌دهيم و در مرحله بعد از مسئولين مي‌خواهيم براي پاسخگويي به مجلس بيايند. پس از تذکر به رئيس زندان نيز دوباره در زندان حضور پيدا مي‌کنيم تا از برطرف کردن مشکل مطمئن شويم.

نماينده اراک در مجلس شوراي اسلامي گفت: از بند زنان هم بازديد خواهيم داشت و برايمان ممانعتي ندارد که مرد بازديد کند يا زن اما امروز بعد از ظهر در اين خصوص تصميم گيري مي‌کنيم. سرپل ما با قوه قضائيه وزير دادگستري است که اگر مطالب پيرامون خانم ستوده صحت داشته باشد از وي مي‌خواهيم توضيح دهد. اين نماينده مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه اگر خود وي شخصا تمايلي به خوردن غذا نداشته باشد چه طور مي‌توان وي را مجبور کرد يادآور شد: اگر با اين کار بخواهندبه مساله‌اي خلاف قانون اعتراضي کنند ما قطعا جلوي اين مساله را مي‌گيريم اما اگر خواسته خصوصي خودشان باشند و بخواهند جنجال آفريني کنند نمي‌توان کاري کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان