نسخه شماره 3061 - 1391/08/24 -

 نماينده مجمع جهاني حمل و نقل عمومي (UITP) در تهران اعلام کرد‌:
 ايجاد بيش از 16 هزار شغل مستقيم و 165 هزار شغل غير‌مستقيم با ساخت هر خط مترو 
 صرفه‌جويي 9 ميليارد ليتر بنزين تا سال 2021 به وسيله مترو تهران

 نماينده مجمع جهاني حمل و نقل عمومي (UITP) در تهران با بيان اين که تعداد مسافران حمل شده توسط مترو تهران تاکنون 4 ميليارد نفر بوده که اين ميزان بيش از 50 برابر جمعيت ايران است و نشان از نقش و اهميت مترو در سفرهاي شهري تهران دارد گفت‌: توسعه مترو امروز يکي از مطالبات اصلي شهروندان تهراني محسوب مي‌شود و مترو توانسته با تحقق سفرهايي سريع، ايمن و ارزان جايگاه ويژه‌اي را بين وسايل نقليه شهري به خود اختصاص دهد.

دکتر محمد منتظري با بيان اين مطلب اظهار کرد: همچنين مترو را مي‌توان يک پروژه زيست محيطي دانست چرا که تاثيرات به سزايي در کاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي دارد . چنانچه سهم وسايل حمل و نقل جاده اي در توليد گاز آلاينده co2‌، هفتاد و شش درصد است درحالي که سهم هواپيما در توليد اين گاز آلاينده 12 درصد‌، وسايل حمل و نقل دريايي 10درصد و سهم حمل و نقل ريلي تنها 2 درصد است.

خسارت ناشي از آلودگي هوا در ايران تا سال 2014 برابر 11 ميليارد دلار خواهد بود

وي افزود: براساس آمار سازمان ملل خسارت ناشي از آلودگي هوا در ايران در سال 2008 برابر 8 ميليارد دلار بوده و در سال 2014 برابر 11 ميليارد دلار و در سال 2019 نيز برابر 15 ميليارد دلار خواهد بود. خسارت‌هاي ناشي از آلودگي هوا در حالي به شهر و شهروندان تهراني تحميل مي‌شود که با راه کارهايي مانند توسعه حمل و نقل عمومي با محوريت مترو مي‌توان گام‌هاي بلند و تاثير گذاري براي رفع اين معضل برداشت.

نماينده مجمع جهاني حمل و نقل عمومي (UITP) در تهران تصريح کرد: متروي تهران به ازاي هر سفر 65/0 ليتر بنزين صرفه جويي مي‌کند و نقش مهم و غير قابل انکاري در کاهش آلودگي هوا دارد.چنانچه آمارها نشان از آن دارد که تا سال 2004‌، با جابه جايي 560 ميليون نفر توسط مترو در واقع 334 ميليون ليتر صرفه جويي در مصرف بنزين صورت گرفته است و انتظار مي‌رود تا سال 2021 با جابه جايي 15 ميليارد مسافر به وسيله مترو تهران 9 ميليارد ليتر صرفه جويي در مصرف بنزين صورت گيرد .

يک يورو سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي 4 يورو بازده اقتصادي دارد

وي ادامه داد: هر خط مترو به طور متوسط 20 کيلومتر طول دارد. زمان ساخت يک خط حدود 5 سال و زمان بهره‌برداري از آن 70 سال است.

منتظري تصريح کرد: از سوي ديگر بايد به اين نکته اشاره کرد که براي حمل 50000 مسافر در يک ساعت در يک جهت (معيار تعيين ظرفيت حمل مسافر توسط سيستم‌هاي حمل و نقل) به يک خيابان به عرض 175 متر فقط براي وسايله نقليه شخصي، يا يک خيابان به عرض 35 متر فقط براي اتوبوس و يا يک مسير به عرض 9 متر براي قطار در سطح خيابان نياز داريم. ولي وقتي از مترو زيرزميني استفاده مي‌کنيم هيچ فضاي شهري نياز نداريم و تعداد مسافري که در يک قطار حمل مي‌شود بايد توسط 435 خودروي شخصي حمل شوند.

وي تاکيد کرد: همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد زمان رسيدن به محل شغل در شهرهايي که مردم از درصد بالاي سيستم حمل و نقل عمومي استفاده مي‌کنند بين 20 تا 25 دقيقه است، اين در حالي‌ است که زمان رسيدن به محل شغل در شهرهايي که مردم از درصد بالايي سيستم حمل و نقل شخصي استفاده مي‌کنند بين 55 تا 70 دقيقه است.

نماينده مجمع جهاني حمل و نقل عمومي (UITP) در تهران گفت: از سوي ديگر در شهرهايي که مردم از درصد بالاي سيستم حمل و نقل عمومي استفاده مي‌کنند، هزينه حمل و نقل براي جامعه حداکثر 6 درصد توليد ناخالص داخلي است اما در شهرهايي که مردم بيشتر از وسايل نقليه شخصي استفاده مي‌کنند‌، هزينه حمل و نقل براي جامعه 12 درصد توليد ناخالص داخلي است.

وي افزود: قابل ذکر است‌، آمارها نشان از آن دارد که در اروپا به ازاي هر 1 يورو سرمايه‌‌گذاري در سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي‌4 يورو بازده اقتصادي به دست مي‌آيد و اين تنها بخشي از مزيت‌هاي مترو به حساب مي‌آيد.

وي با بيان اينکه بيش از 85 درصد صنعت مترو ساخت داخل است گفت: در واقع 100 درصد تونل‌هاي مترو، 100 درصد ايستگاه‌ها، 80 درصد تجهيزات و 50 درصد قطارهاي مترو ساخت داخل است. بر اين اساس در ساخت هر خط مترو 16 هزار و 500شغل مستقيم و 165 هزار شغل غير‌مستقيم ايجاد مي‌شود (در مجموع 181 هزار و 500 فرصت شغلي). در واقع مي‌توان صنعت مترو سازي را فرصتي بي بديل در راستاي اشتغال زايي در کشور دانست.دکتر منتظري در پايان تاکيد کرد: در مجموع چنانچه عزم ملي براي توسعه خطوط مترو در تهران و ساير کلان شهرهاي کشور ايجاد شود‌، ضمن رفع معضلاتي مانند ترافيک، آلودگي هوا و آلودگي صوتي، مي‌توانيم به سمت توسعه پايدار پيش برويم و سطح کيفيت زندگي در شهرهاي کشور را ارتقا دهيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان