نسخه شماره 3055 - 1391/08/17 -

 اسرائيل کوچک‌تر از آن است که بتواند به ايران حمله کند 

 مذاکره‌کننده سابق هسته‌اي ايران مي‌گويد: ايراني‌ها اسرائيل را کوچک‌تر از آن مي‌دانند که بتواند دست به اقدامي‌يک جانبه بزند.

به گزارش مهر، اقدام نظامي از سوي اسرائيل عليه ايران بار ديگر در يکي دو روز گذشته بعنوان سر خط مهمترين خبرهاي رسانه‌هاي جهان بوده است.

بنيامين نتانياهو نخست‌وزير و ايهود باراک وزير جنگ وي بر اساس گزارش تلويزيون اسرائيل ظاهرا در سال 2010 به ارتش دستور داده بودند که آماده سازي‌هاي لازم براي حمله به تاسيسات هسته اي ايران را انجام دهد. آنگونه که کانال تلويزيوني خصوصي موسوم به «2» اسرائيل گزارش کرده، اين دستور البته بعدها پس گرفته شد ضمنا در اين گزارش آمده که اين حمله در آن سال به اين خاطر صورت نگرفته بود که ژنرال گابي اشکنازي رئيس سابق ستاد نيروهاي مسلح و همچنين مئير داگان رئيس سابق موساد شديدا با اين امر مخالف کرده بودند.ضمنا در گزارش مزبور اضافه شده که بعدا نتانياهو و باراک در نشستي با هفت نفر از مهمترين وزيران کابينه که ژنرال اشکنازي و داگان هم در آن حضور داشتند دستور مزبور براي حمله موسوم به «پي.پلوس» را لغو نموده بودند.

در اين باره که آيا اسرائيل به تنهايي قدرت اقدام عليه ايران را دارد يا خير حرف‌هاي بسياري وجود دارد. برخي معتقدند که اسرائيل توانايي ضربه زدن به ايران را دارد، اما توانايي ادامه اين حرکت را ندارد. اما در اين بين برخي ديگر وجود دارند که مي‌گويند اسرائيل به هيچ وجه از توانايي ضربه به ايران برخوردار نيست.

سيد حسين موسويان مذاکره کننده سابق هسته اي ايران فردي که پرونده هسته‌اي ايران را محصول تبليغات اسرائيلي مي‌داند از اين نوع تحليلگران است.وي در گفتگو با روزنامه ديلي‌تلگراف گفت: پر واضح است که ايران به اقدام نظامي با تمام ابزارهاي و بکار گيري تمام قدرت نيروهاي مسلح خود براي کشاندن اسرائيل به يک جنگ طولاني مدت پاسخ خواهد داد.

موسويان گفت: ايراني‌ها بر اين باورند که اسرائيل بسيار کوچک تر از آن است که بتواند اقدامي يکجانبه عليه ايران داشته باشد. آنها اسرائيل را تنها يک بچه تلقي مي‌کنند که بدون کمک آمريکا هرگز دست به اقدامي نخواهد زد.

اين ديپلمات سابق ايران افزود: اقدام عليه ايران پيامد‌هاي عظيم منطقه‌اي در پي خواهد داشت و پر واضح است که ايران از وضعيت خود به عنوان سمبل مقاومت عليه اسرائيل در خاورميانه بهره خواهد برد تا از سطح بالاي احساسات ضد آمريکايي که هم اکنون در منطقه وجود دارد بهره برد و اين احساسات حتي در القاعده هم که گروهي ضد ايراني است شعله ور خواهدشد و به شهروندان آمريکايي در سراسر جهان و پايگاه‌هاي آمريکايي در منطقه حمله خواهند کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان