نسخه شماره 3049 - 1391/08/09 -

 انقلاب مالي در تهران 
نويسنده : فرشيد اسحاقي

کمتر کسي فکرش را مي‌کرد که هزار و يک ابهام در عملکرد مالي شهرداري تهران در دهه‌هاي اخير، با انجام کاري فشرده و مستند به تجربيات علمي، آنچنان به شفافيت برسد که حال نقطه عطف اقدامات شهرداري، توجه به شفافيت مالي است. موضوع مهمي که پايه و بنياني تاريخي در شهرداري پايتخت گذاشته و تغيير سيستم حسابداري شهرداري و روز آمد شدن حسابرسي‌ها، از شهرداري به مثابه نمادي براي پاسخگويي شفاف در مباحث مالي و بودجه اي ساخته است. کار از آنجا شروع شد که با استقرار تيم مديريتي جديد مالي و اداري در دوره مديريتي محمد باقر قاليباف شهردار تهران، رفع ابهامات و اجراي نظامي کارآمد در بده و بستان‌هاي مالي مورد هدف قرار گرفت و کمتر از سه چهار سال، زير و بم مالي شهرداري تهران درآمد تا اينکه رييس شوراي اسلامي شهر تهران به روشني از «شفافيت مالي شهرداري تهران» به عنوان اتفاقي تاريخي در تاريخ بلديه سخن گويد. مهدي چمران، با ابراز خوشحالي خود بابت حسابرسي و ارائه گزارش‌هاي مالي شهرداري، گفت است که «43 گزارش مالي ظرف شش‌ ماه گذشته از تمام شرکت‌ها، سازمان‌ها و مناطق شهرداري به‌صورت قانوني انجام شده که اين حسابرسي‌ها، نمودار پيشرفت‌ها و شفافيت مالي است که شهرداري تهران به آن نايل شده است.» موضوع شفافيت مالي شهرداري به خصوص در اجراي طرح‌هاي عمراني و هزينه تمام شده آن همواره از دغدغه‌هاي شوراي شهر به عنوان قانونگذار مسائل پايتخت از زمان تشکيل اين شورا در اواخر دهه 70 بود که اگر چه تلاشي بسيار براي يافت حقايق مالي شهرداري در دوره‌هاي اول و دوم شوراي شهر تهران شد، اما آنچنان که همگرايي شهرداري و شوراي شهر در دوره فعلي مديريت شهري دستاورد داشت، نتوانست از نظام مالي شهرداري‌، نظامي شفاف بسازد. اما اکنون جديت مديريت شهري در قرار دادن نظام مالي شهرداري در اتاقي شيشه اي، آنچنان پيش رفته که هر شهروندي با تنها چند کليک در صفحات فضاي مجازي، مي‌تواند آخرين گزارش‌هاي حسابرسي و مالي تطبيقي شهرداري را مشاهده کند و کم و زياد‌، سر از حساب و کتاب‌هاي مالي شهرداري درآورد. حساب و کتابي که پيشتر، رييس شوراي اسلامي شهر تهران نيز به آن اشاره داشته و گفته بود: «شفافيت مالي در شهرداري تهران يک حرکت بزرگ تاريخي بي نظير است که خوشبختانه در شهرداري صورت پذيرفته و بايد توجه داشت که هر چقدر شفافيت مالي مان بيشتر و بهتر باشد و راحت تر در معرض ديد مردم قرار بگيريم اين موضوع نمايانگر درست تر و سالمتر بودن کارمان است.»چمران تصريح کرده بود که «در حکومت‌هاي ملي و مردمي حاکمان گزارش مالي‌، اداري خودشان را به مردم مي‌دهند و تفاوتشان با حکومت‌هاي استبدادي نيز در همين است. زماني در شهرداري پول مردم را به هر طريقي مصرف مي‌کردند و يا در جايي درست مصرف نمي‌شد يا به بهترين کيفيت مصرف نمي‌شد و اين کيفيت مسايل عمراني و نيروي انساني را شامل مي‌شد.» انقلاب صورت گرفته مالي در شهرداري تهران به لحاظ عملکردي و شفافيت مالي چنانچه از صحبت‌هاي رييس پارلمان شهري بر مي‌آيد، انقلابي پايدار است که نظام مالي و اداري شهرداري تهران را به شفاف ترين و پاسخگو‌ترين نظام مالي در کشور تبديل کرده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان