نسخه شماره 3047 - 1391/08/07 -

 عباس عبدي از سياست‌هاي دولت احمدي‌نژاد مي‌گويد:
 فرافکنـي بـه جـاي پاسـخگويي 

 گروه سياسي‌: جنجال‌آفريني‌هاي دولت‌، همواره بازتاب‌هاي زيادي در جامعه داشته است. اما موضوع درخواست احمدي‌نژاد براي بازديد از اوين و نامه‌نگاري‌ها و حواشي‌هاي پس از آن‌، اين بار نتوانست اذهان عمومي را از گراني و تورم شديد در جامعه به سمت اين حاشيه‌سازي جديد ببرد.

سايت خبري الف در گفت‌و‌گويي با عباس عبدي‌، به تحليل رفتارهاي سياسي احمدي‌نژاد پرداخته است. عباس عبدي عنوان کرد آقاي احمدي‌نژاد قصد دارد با مطرح کردن چالش‌هاي جديد، چالش‌هاي قديم خود را پوشش بدهد و با اين کار سعي مي‌کند هميشه به سمت جلو روي موج باشد.

عباس عبدي در مورد اقدامات اخير آقاي احمدي‌نژاد گفت: به طور کلي اين سياست هميشگي و دنباله دار آقاي احمدي‌نژاد است که وقتي مسائلي پيش مي‌آيد که بايد در قبال آن پاسخگو باشد سعي مي‌کند به صورت تهاجمي يک مساله جديدتري را مطرح بکند تا مساله اصلي را تحت‌الشعاع قرار دهد‌.

هر چند ممکن است اين مساله جديد حق وي هم باشد و من هم نسبت به طرح آن اعتراضي ندارم ولي اين را براي اين مطرح مي‌کند که مساله اصلي فراموش شده و به حاشيه برود.

اين تحليلگر مسائل سياسي ادامه داد: مشکل ديگر اين است که رئيس‌جمهور يک نوع شيوه تقابلي را با دو قوه قضاييه و مقننه انتخاب کرده که اين دو قوه قادر نيستند با نحوه موجود مقابله خود با او پيروز شوند و يا يک کنش موثري را نشان بدهند‌. و اين جزيي از سياست‌هاي عمومي رئيس دولت است که در صدد ايجاد فضاي تبليغاتي است.

مانند همان بحث ‌عبدي در پاسخ به اين سوال که چرا با توجه به شرايط اقتصادي کنوني و موضوع طرح سوال از وي اين اقدامات را انجام مي‌دهد گفت‌: آقاي احمدي‌نژاد اصلاً نگران طرح سوال از سوي مجلس نبود و نيست چون اين مجلس قادر نيست از او به طور موثر سوالي را بکند به خاطر اينکه قادر نيست در برابر نوع پاسخي که وي مي‌دهد تصميمي موثر له يا عليه او بگيرد .

رئيس‌جمهور هر پاسخي بدهد مجلس نمي‌تواند هيچ کاري بکند، مثل دفعه پيش، بنابراين مجلس نمي‌تواند با سوال کردن از وي گامي‌را به جلو ببرد.

وي با بيان اينکه بيشتر مساله اقتصادي و قيمت ارز زمينه اين نوع نامه نگاري‌ها و اقدامات را فراهم کرده گفت: بحران کنوني اقتصادي باعث اين اقدامات رئيس‌جمهور شده است‌، پيش‌بيني قبلي من که چند بار هم بيان کرده‌ام اين بود که ايشان در طي يک سال آخر شکاف زيادي با کل سيستم پيدا خواهد کرد.

وي در مورد آينده اين‌گونه تحرکات گفت: به خاطر مشکلات اقتصادي اين اختلافات در آينده نيز شديد‌تر مي‌شود و رئيس دولت هم مجبور است موضوعات جديدتري را مطرح کند بنابراين فکر مي‌کنم اين چالش‌ها از طرف رئيس دولت به اشکال مختلفي تشديد بشود .

عبدي به جز فرافکني و لاپوشاني مسائل اقتصادي دليل ديگري را هم در طرح اين مسائل ذکر کرده و مي‌گويد: همان‌طور که گفتم دليل اصلي وابستگي رييس‌جمهوري بعدي است. دولت موجود به گونه‌اي سرکار آمده که هزينه اش را بايد اصولگرايان غالب بپردازند.

آنان اگر فکر مي‌کنند که احمدي‌نژاد دوره‌اش سر آمده و همين طوري مفت و مجاني کرسي رياست را تحويل مي‌دهد و نقش خود را در حذف ديگران بازي کرده بايد برود اشتباه کرده‌اند. نتيجه رفتار خارجي او را در قيمت ارز و تحريم بايد بدهند و نتيجه رفتار سياسي داخلي اش هم دير يا زود بايد پرداخت شود و هر چه زودتر بدهند به نفع آنان است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان