نسخه شماره 3032 - 1391/07/19 -

 لزوم ايجاد خاورميانه عاري از سلاح هسته‌اي 

سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران و رئيس دفتر هماهنگي جنبش عدم تعهد (نم) در سازمان ملل متحد گفت: جنبش عدم تعهد تنها ضمانت قطعي در قبال عدم استفاده از تسليحات هسته‌اي و يا حتي تهديد به استفاده احتمالي از آنها را نابودي کلي تسليحات موجود در زرادخانه‌هاي کشورهاي داراي تسليحات هسته‌اي مي‌داند.محمد خزاعي سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران و رئيس دفتر هماهنگي جنبش عدم تعهد در سازمان ملل متحد در کميته خلع سلاح اين سازمان ، مواضع اين جنبش در مورد خلع سلاح و امنيت بين‌المللي را تشريح کرد. محمد خزاعي در اين سخنراني بر موضع اصولي جنبش عدم تعهد مبني بر خلع سلاح کامل هسته‌اي به عنوان اصلي‌ترين اولويت تاکيد کرد و نگراني اين جنبش در خصوص روند کند خلع سلاح بين المللي و فقدان پيشرفت در حذف کلي سلاحهاي هسته‌اي از سوي دولتهاي دارنده سلاح هسته‌اي براساس مقررات حقوقي چند جانبه را ابراز کرد.محمد خزاعي افزود: جنبش عدم تعهد تنها ضمانت قطعي در قبال عدم استفاده از تسليحات هسته‌اي و يا حتي تهديد به استفاده احتمالي از آنها را نابودي کلي تسليحات موجود در زرادخانه‌هاي کشورهاي داراي تسليحات هسته‌اي مي‌داند.سفير و نماينده دائم کشورمان مهمترين مشکل امر خلع سلاح را فقدان اراده سياسي از سوي برخي کشورها دانست و آمادگي جنبش عدم تعهد براي تعامل سازنده با برنامه خلع سلاح سازمان ملل و يافتن راهها و ابزار افزايش و کارامد نمودن خلع سلاح را اعلام کرد.محمد خزاعي مجددا حمايت قوي جنبش عدم تعهد از ايجاد يک خاورميانه عاري از سلاح هسته‌اي را خاطر نشان ساخت وافزود: رژيم صهيونيستي به عنوان تنها طرفي که در منطقه به پيمان منع و گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي نپيوسته است و حتي قصد خود را براي عدم انجام اين کار اعلام نکرده ،بايستي بدون هيچگونه تاخيري به ان پي تي پيوسته و تمام تاسيسات هسته‌اي خود را تحت نظارت کامل پادمانهاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمى قرار دهد. وي اضافه کرد: جنبش عدم تعهد همچنين خواستار ممنوعيت کامل انتقال تجهيزات ، اطلاعات ،مواد ،تسهيلات منابع و تجهيزات و يا کمکهاي فني و مهندسي مرتبط با موضوع هسته‌اي به رژيم اسرائيل است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان