نسخه شماره 3019 - 1391/07/04 -

 انتقاد از سخنان عباسي 

 يک کار‌شناس مسائل بين الملل تاکيد کرد: بايد هر يک از کنشگران کشور در بيان ديدگاههاي خود درحوزه مسائل ملي از دقت عمل بالايي برخوردار باشند، ما در غيراينصورت سکوت بهتر از سخن گفتن خواهد بود.

مهدي مطهرنيا در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به اظهارات اخير رئيس سازمان انرژي اتمي، خاطرنشان کرد: هر متني در بيان ملي آن داراي اصالتي بسيار حساس و اثرگذار است علاوه بر اين افراد زمانيکه نقش‌هاي کليدي را مي‌پذيرند به تبع آن بيانات آن‌ها در متون ملي نيز از اهميت به سزايي برخوردار مي‌شود.وي ادامه داد: اگر افراد متناسب با توانايي‌هاي مورد نياز و استعدادهاي قابل اتکا در نقش‌هاي متفاوت ملي قرار نگيرند، پيامدهاي به سزايي را در هزينه‌هاي ملي به جا خواهد گذاشت.مطهرنيا با بيان اينکه جملاتي بدون در نظر گرفتن مقتضيات سياسي عنوان مي‌شود، مي‌تواند دستاويز رفتار دشمنان در جهت اعمال فشار بيشتر بر جمهوري اسلامي قرار گيرد، گفت: سياست اگر چه به نيت فرآيند عمل و هدف از انجام تنش سياسي متکي است اما بيش از هر چيز به نتايج آن کنش سياسي بستگي دارد لذا سخناني که نتيجه آن افزايش سطح فشار بر ايران باشد و به تبع آن فاقد هرگونه دستاورد مثبتي در مسير رسيدن به اهداف تعريف شده سياسي باشد، خلاف منطق سياسي بوده و اعتبار کنشگر و مجموعه‌هاي سازماني و نظام را زير سوال مي‌برد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان