نسخه شماره 3018 - 1391/07/03 -

 مشاور شهردار تهران در امور بانوان:
 ورود به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي زنان وظيفه ماست 

 مشاور شهردار تهران در امور بانوان با بيان اين که حوزه آسيب‌هاي اجتماعي جزو وظايف سازماني شهرداري تهران نيست گفت: ما وظيفه خود مي‌دانيم که به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ورود پيدا کنيم و نمي‌توانيم به اين مساله بي‌توجه باشيم.

زهرا سادات‌مشير با بيان اين که آسيب‌هاي اجتماعي حوزه پرتنشي است و ضرورت‌هاي موجود در جامعه ايجاب مي‌کند که بدان ورود پيدا کنيم، خاطرنشان کرد: اين حوزه جزو وظايف سازماني شهرداري نيست و در قانون بلديه هم چنين چيزي آورده نشده اما ما وظيفه خود مي‌دانيم که به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ورود پيدا کنيم چرا که ما نمي‌توانيم نسبت به اين مساله بي‌توجه باشيم. مشير در ادامه افزود: به همين منظور ما با محوريت پيشگيري از آسيب‌ها و اشتغال بانوان و فرزندان زنان سرپرست خانوار به اين مساله مي‌پردازيم که نکته بسيار اساسي و با اهميتي است.وي به وضعيت طلاق در کشور که موجب کوتاهي عمر خانواده‌ها مي‌شود، اشاره کرد و گفت: بر اين اساس ما به موضوع مداخله در بحران خانواده‌ها پرداخته ايم و مجموعه‌اي شکل گرفته است که زنان مي‌توانند با مراجعه به اين مرکز از مشاوره‌هاي رايگان ما و از امکاناتي که در اين مرکز وجود دارد استفاده کنند. مشير با اشاره به گذشته تاريخي حل اختلاف که توسط بزرگان هر خانواده صورت مي‌گرفت، اشاره کرد و عنوان داشت: امروزه به واسطه هويت اجتماعي اين مباحث در درون خانواده‌ها حل نمي‌شود. وي ادامه داد: اين گونه افراد ناگزيرند که به مشاوره‌ها و مراکز مربوطه مراجعه کنند و از آنجا که در برخي از اين مراکز هزينه‌هاي زيادي از آنان مطالبه مي‌شود و خانواده‌ها هم قادر به پرداخت اين هزينه‌ها نيستند بنابراين براي حل مشکل خود به آن جا مراجعه نمي‌کنند و همين عامل سبب مي‌شود که کانون اين خانواده‌ها متلاشي شود.مشاور شهردار تهران در امور بانوان با بيان اين که مرکز مداخله در بحران خانواده تنها مرکزي است که به ارايه مشاوره‌هاي رايگان به زنان و خانواده‌ها خدمات ارايه مي‌دهد گفت: در اين مرکز به مددکاري و مداخله در خانواده پرداخته مي‌شود و شرايط آنان سنجيده مي‌شود، تست گرفته مي‌شود سرکشي از منزل آنان نيز صورت مي‌گيرد و مداخله در خانواده بدين‌شکل صورت مي‌گيرد و زمينه بازگشت خانم‌ها به زندگي فراهم مي‌شود. مشير با اشاره به خلا خدماتي که در جامعه وجود دارد گفت: مراکزي توسط بهزيستي وجود دارد که زنان و دختران به آنجا مراجعه مي‌کنند اما مداخله اي براي حل مشکل آنان در اين مراکز صورت نمي‌گيرد.وي خاطر نشان کرد: طرح مداخله در خانواده از طرح‌هاي است که در حوزه بانوان آغاز شده است و امروز ثمرات و نتايج آن را مي‌بينيم.مشاور شهردار در امور بانوان ادامه داد: اميدواريم که هيچ خانواده‌اي دچار آسيب نشود و ما نيز نيازي به اين مراکز نداشته باشيم اما به هر حال از منظر و موضع پيشگيرانه بايد آمادگي حل اين موضوعات را نيز داشته باشيم.به گفته مشير مرکز مداخله در بحران خانواده در قالب موسسه رهنماي سعادت خانواده قريب به سه سال است که به زنان و خانواده‌ها ارائه خدمات مي‌کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان