نسخه شماره 3018 - 1391/07/03 -

 همزمان با درخواست شورا براي لغو مصوبه دولت
 ابتکار: فروش پرديسان لغو مي‌شود 

 با موضع‌گيري قاطع و صراحت درخواست شورا براي لغو مصوبه فروش پرديسان اعضاي شورا اميدوارند که دولت نسبت به لغو مصوبه خود اقدام کند. معصومه ابتکار در گفت‌وگو با شهر در مورد سرانجام پارک پرديسان، گفت: مصوبه اخير و بحث‌هاي انجام شده در يک ماه گذشته نشان دهنده موضع بسيار شفاف و محکم شوراي شهر مبني بر ضرورت حفظ و اجراي طرح جامع پارک پرديسان و مخالفت قاطع با با فروش اين پارک است.

رييس کميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران،افزود: با اين موضع‌گيري نمايندگان مردم و صراحت درخواست شورا براي لغو مصوبه فروش پرديسان بسيار اميدواريم که اين اقدام موثر واقع شود و دولت نسبت به لغو مصوبه خود اقدام کند.

وي با تاکيد براين که دولت بايد هزينه‌هاي اين پارک از جمله آبياري را تامين کند، گفت: با اين وجود شهرداري تهران نيز آمادگي دارد که براي حفظ و نگهداري و اجراي طرح جامع اين پارک کمک کند.ابتکار با بيان اين که براي رسيدن به وضعيت مطلوب بايد طرح جامع پارک پرديسان اجراشود، گفت: اين طرح ابعاد مختلفي دارد که درحال حاضر وضعيت کنوني پارک با آن فاصله بسياري دارد و نزديک به 30درصد از طرح جامع اجرا شده است.وي در پاسخ به اعتراض‌ها به ساخت سازمان حفاظت محيط‌زيست در پارک پرديسان، تصريح کرد: اين ساخت و سازها از ابتدا در طرح جامع پارک پيش بيني شده بود و محدوده خيلي کمي از پارک را در برمي‌گيرد و تمام کاربري‌هاي آن هم سوي با اين مجموع است.عضو شوراي اسلامي شهر تهران، ساخت موزه ملي تاريخ طبيعي ايران، تنوع زيستي يا موزه آب را با ارزش و بخشي از طرح جامع پارک پرديسان عنوان کرد و افزود: اين پارک با ديگر بوستان‌هاي تهران که صرفا درخت در آن کاشته مي‌شود و هيچ گونه فعاليت نبايد غير از درخت در آن انجام بگيرد تفاوت عمده دارد.بنابراين گزارش،هفته گذشته اعضاي شوراي شهر تهران با تصويب طرحي خواستار لغو مصوبه هيات وزيران در مورد فروش پارك پرديسان و شناسنامه‌دار کردن درختان و ثبت اين بوستان به عنوان ميراث طبيعي شدند. اين گزارش مي افزايد: براساس مصوبه 25 اسفند 89 هيات وزيران به سازمان محيط‌ زيست اجازه داده شده مشروط به حفظ كاربري، نسبت به فروش پارك پرديسان به مساحت يك ميليون و 680 هزار و 935 مترمربع با رعايت مقررات مربوطه اقدام كند که اين مساله موجب نگراني شوراي شهر و حاميان محيط زيست شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان