نسخه شماره 3008 - 1391/06/20 -

 محجوب خواستار واکنش مجلس به عدم اجراي قانون بيمه‌اي در دولت شد 

نماينده تهران با انتقاد از عدم اجراي قانون مجلس در خصوص حق بيمه کارگزاران مخابرات روستايي از هيات رئيسه مجلس خواست تا نسبت به اين موضوع واکنش نشان دهد. عليرضا محجوب نماينده تهران در جلسه علني روز گذشته مجلس در تذکري به تجمع صبح‌ امروز جمعي از کارگزاران مخابرات روستايي سراسر کشور مقابل مجلس اشاره کرد و گفت: قانون حق بيمه‌کارگزاران مخابرات روستايي در مجلس به تصويب رسيده و سه نوبت در قوانين بودجه و برنامه پنجم مورد تاکيد قرار گرفته است. اما تصويب هيچ کدام منجر به نتيجه لازم نشد. وي ادامه داد: دولت وضع را بدتر کرده است. شرکت مخابرات قرارداد يک طرفه‌اي جلوي کارگزاران مخابرات روستايي گذاشته در حاليکه طبق تشخيص مجلس غيرقانوني است و شرکت مخابرات همان روش قبلي را به شکلي بدتر و با ترتيبات جديد پيش گرفته است. در حالي که با مصوبه مجلس قرار بود تکليف 50 هزار نفري که از گذشته بايد از مزاياي تامين اجتماعي استفاده مي‌کردند و محروم مانده بودند تعيين مي‌شد اما اين قانون هنوز اجرايي نشده است. محجوب از هيات رئيسه مجلس خواست تا در برابر عدم اجراي قانون واکنش نشان دهد. وي خطاب به ابوترابي که رياست جلسه را بر عهده داشت گفت: مردمي‌که جلوي مجلس آمده اند از راه‌هاي دور هستند و انتظار دارند مشکلشان حل شود. محمد حسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذکر محجوب از کميسيون صنايع و معادن خواست تا موضوع را بررسي و براي رفع دغدغه تجمع‌کنندگان گزارش آن را به هيات رئيسه مجلس ارائه کنند. از ساعت 7 صبح ديروز جمعي از کارگزاران مخابرات روستايي در اعتراض به عدم اجراي قانون پرداخت حق بيمه خود در مقابل مجلس تجمع کردند.در بهمن سال 88 قانون بيمه کارگزاران مخابرات روستايي از سوي رئيس مجلس ابلاغ شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان