نسخه شماره 2985 - 1391/05/21 -

 نارضايتي جوانان تونس 

يک و نيم سال پس از اينکه جرقه بهار عربي ياهمان بيداري اسلامي در شهر سيدي بوزيد تونس زده شد و حيات سياسي اين کشور را دگرگون کرد، جوانان تونسي همچنان معترضند.وضعيت اقتصادي، يکي از مهم‌ترين عواملي که محمد بوعزيزي، جوان سبزي فروش در شهر سيدي بوزيد را به خودسوزي واداشت تا موج اصلاح طلبي و اعتراض دنياي عرب را فرا گيرد، بهبود چنداني نيافته است.به همين دليل جوانان با تظاهرات در اين شهر و نيز پايتخت، خواهان بهبود شرايط اقتصادي شده اند و پليس براي پراکندن آنان از گاز اشک آور و گلوله‌هاي پلاستيکي استفاده کرده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان