نسخه شماره 2985 - 1391/05/21 -

 رشته‌هاي دانشگاهي دخترانه، پسرانه 
نويسنده : اميد کريمي

 مانند همه تابستان‌هاي هفت-هشت سال گذشته، دوباره بحث تفکيک جنسيتي در دانشگاه‌ها، شروع شده است. بحثي چالش برانگيز براي رسانه‌ها که البته در هياهوي رسانه‌هاي، هر سال در يکي دو دانشگاه اجرا مي شود.

اما امسال موضوع کمي جزئي تر و فراگيرتر از سال‌هاي گذشته است؛ تفکيک جنسيتي در دانشگاه‌ها، اين بار از رشته‌هاي دانشگاهي شروع شده. چيزي که البته درسال‌هاي پيش از اين هم وجود داشت، اما براي رشته‌هاي خاصي اعمال مي شد.

زنانه-مردانه شدن رشته‌هاي دانشگاهي، از زماني شروع شد که تعادلي ميان بازار کار و تحصيل کرده‌هاي چند رشته بهم خورد؛ مثل پزشکي، پرستاري، برخي رشته‌هاي فني و... . پس سازمان سنجش به درخواست دانشگاه‌ها که البته گفته شد با هماهنگي و نيازسنجي وزارت علوم بوده است، در دفترچه‌هاي کنکور تعداد مورد نياز دانشجوي دختر و پسر را کم و زياد اعلام مي کرد؛ دختر، 70 تا- پسر 30 تا و برعکس. موردي تاکنون پيش نيامده بود که رشته اي کاملا پسرانه يا دخترانه شود. هرچند در دانشگاه آزاد و براي رشته اي مانند عمران، تا همين يکي دو سال پيش، هيچ دانشجوي دختري پذيرفته نمي شد.

اما اکنون اتفاق ديگري افتاده است؛ در دفترچه راهنماي انتخاب رشته سال 91، بسياري از رشته‌ها را دختران نمي توانند انتخاب کنند و بسياري را پسران. به عنوان مثال، دانشگاه تهران در رشته‌هاي مهندسي معدن و مهندسي منابع طبيعي، گرايش جنگلداري دانشجوي دختر نمي پذيرد. يا دانشگاه صنعتي اصفهان، در رشته‌هاي مهندسي معدن. مهندسي کشاورزي گرايش مکانيک ماشينها.مهندسي کشاورزي گرايش آب. مهندسي کشاورزي علوم دامي. مهندسي منابع طبيعي گرايش مرتع و آبخيزداري دانشجوي دختر نمي پديرد. اما شايد اگر اين محدوديت براي رشته‌هاي فني ذاتا مردانه اي بود، کمتر کسي اعتراض مي کند. ولي برخي دانشگاه‌ها، عملا در رشته‌هاي دو جنسي که حتي بيشتر مي تواند زنانه هم باشد را امسال فقط دانشجوي پسر پذيرش مي کنند. مثلا دانشگاه اراک علاوه بر رشته‌هاي مهندسي عمران. مهندسي مکانيک. مهندسي کشاورزي گرايش مکانيک ماشينها. مهندسي مواد گرايش متالوژي صنعتي. که فقط دانشجوي پسر مي گيرد، در رشته‌هاي شيمي محض، زبان و ادبيات انگليسي. علوم تربيتي گرايش تکنولوژي آموزشي. علوم کامپيوتر. مهندسي شيمي. مهندسي صنايع هم اعلام کرده نيازي به دانشجوي دختر ندارد.

دانشگاه اصفهان هم همين شرايط را دارد. اعلام شده اين دانشگاه علاوه بر رشته‌هاي مديريت صنعتي. مهندسي برق گرايش قدرت. مهندسي عمران. مهندسي مکانيک. مهندسي راه آهن، در رشته‌هاي مترجمي زبان انگليسي علوم سياسي. حسابداري. مديريت بازرگاني. مديريت دولتي هم فقط دانشجوي پسر پذيرش مي‌کند.

و در بسياري از دانشگاه‌ها همين شرايط وجود دارد و همچنين اعلام شد سهميه‌بندي جنسيتي در تمامي دروس 6 دانشگاه دولتي اتفاق افتاده است اين درحالي است که همچنان دختران پيشتاز کنکور هستند؛ هر درصد بيشتري در کنکور شرکت مي کنند و هم رتبه‌هاي نخست بيشتري را کسب مي کنند

در دخترانه-پسرانه شدن رشته‌هاي دانشگاهي، سال گذشته دانشگاه علامه پيشرو شد. اين دانشگاه دو پرديس مختلف براي پسران و دختران در نظر گرفت و عملا آنها را سر کلاس‌هاي جدا فرستاد. هرچند چند رشته را کلا حذف کرد. اما امسال، قدم تازه تري برداشته است؛ در دفترچه انتخاب رشته امسال، دانشگاه علامه طباطبايي رشته‌هاي علوم تربيتي، علوم سياسي، کتابداري و اطلاع رساني را براي زنان و رشته‌هاي مددکاري اجتماعي، حسابداري، مديريت صنعتي، مديريت هتلداري را براي مردان اختصاص داده است. بنابراين دانشگاه علامه طباطبايي از 19 رشته خود 9 رشته را تفکيک جنسيتي کرده است.

پيش از اين کامران دانشجو، وزير علوم گفته بود بايد از اختلاط غربي در دانشگاه‌ها ممانعت شود. محمدمهدي زاهدي، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و وزير پيشين علوم که در دوره وزارت او، بحث تفکيک جنسيتي شروع شد، درباره تفکيک جنسيتي در دانشگاه‌ها به خبرآنلاين، مي گويد: 'اينکه الان در برخي دانشگاهها مانند علامه طباطبايي دختران و پسران را از هم جدا کردند به معناي اسلامي شدن نيست،چون تعداد دانشجويان دختر زياد بود پرديس جدا ايجاد کردند که اين خوب است چون راحت تر مي توانند تحصيل کنند،پس اگر بستر آن در دانشگاهي فراهم باشد مناسب است که انجام شود. اگر در علامه طباطبايي انجام شد همانطور که گفتم چون تعداد دانشجويان زياد بود تفاوتي نمي کردکه کلاسها جدا باشد.»

به گفته او برخي رشته‌ها در دانشگاههاي آزاد و پيام نور بايد تقليل پذيرش دانشجو داشته باشند: «براي همين بايد رشته‌هاي جديد تعريف کنيم، دروسي را تعيين و محتوا ايجاد کنيم.حذف نه، اما تقليل و کم کردن را مناسب مي دانم.»

اما پس از همه اعتراض‌ها، يک دانشگاه از زنانه-مردانه بودن رشته‌ها، انصراف داد؛ دانشگاه چمران اهواز با انجام اصلاحاتي در دفترچه انتخاب رشته ورود به دانشگاه، محدوديت دختران براي ورود به رشته‌هاي مختلف را لغو کرد.

با تمام اينها به نظر مي رسد وزارت علوم راهي بي دردسر تر براي تفکيک جنسيتي در دانشگاه‌ها پيدا کرده است. سال گذشته مجمود احمدي‌نژاد، رييس‌‌جمهور در نامه‌اي به وزراي علوم ،تحقيقات وفناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر ضرورت «خودداري از بازنشسته کردن بي‌رويه اساتيد تا بررسي و تصويب آئين نامه بازنشستگي اعضاي هيئت علمي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نيز جلوگيري از اقدامات سطحي و غيرعالمانه در برخي دانشگاه‌ها مبني بر اعمال رشته‌ها و کلاس‌هاي تک جنسيتي تاکيد کرد.»

اين تاکيد پس از آن اتفاق افتاد که کامران دانشجو گفت: «کلاس‌هاي عمومي که مي‌تواند جدا برگزار شود را چرا اينگونه نباشد و همچنين مي‌توان برخي کلاسها را جدا کرد و چه اشکالي دارد که اين کار انجام گيرد. آنهايي که مخالف هستند مي ميرند اين کار را انجام دهند. قصد داريم از اول مهر ماه اگر امکانات براي جدا شدن کلاسهاي زن و مرد نيست دانشجويان در کلاسهاي درسي در دو رديف جداگانه بنشينند.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان