نسخه شماره 2985 - 1391/05/21 -

 تکذيب نامزدي شريعتمداري 

محمد شريعتمداري با اعلام اين که فعاليت جمعيت دفاع از ارزش‌ها در تعليق است ،خبر منتشره درباره نامزدي اش در انتخابات رياست جمهوري يازدهم را تاييد نکرد و آن را محصول تبليغات زودهنگام برخي اشخاص و جريانات سياسي دانست. محمد شريعتمداري عضو شوراي راهبردي روابط خارجي در واکنش به خبر کانديداتوري‌اش در انتخابات يازدهم رياست جمهوري به فارس‌ گفت: انتشار اينگونه اخبار ناشي از اشتياق برخي اشخاص و جريانات سياسي به تبليغات زودهنگام انتخاباتي است. اين نوع فعاليت‌ها فعلا مفيد نيست و هنوز تا انتخابات رياست جمهوري يازدهم فاصله زيادي هست. وي اظهار داشت: قطعاً کساني که تصميم به ورود به عرصه انتخابات رياست جمهوري مي‌گيرند، نيازمند بررسي دقيق شرايط کشور و برنامه‌ريزي اساسي هستند و اگر مي‌خواهند براي کشور و نظام کارآمد باشند، نبايد شتابزده عمل کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان