نسخه شماره 2972 - 1391/05/05 -

 مبلغ توافقي بين فدراسيون فوتبال و صداوسيما مشخص نيست 

 نايب رئيس فدراسيون فوتبال گفت که هنوز مبلغ توافقي بين فدراسيون فوتبال و صدا و سيما مشخص نيست.

به گزارش فارس:هادي آيت‌اللهي درباره تعامل فدراسيون فوتبال با صدا و سيما براي حق پخش تلويزيوني اظهار داشت: پيش از اين هم گفته بودم که اگر صدا و سيما آمادگي خود را براي تعامل اعلام کند مشکلي نداريم. روز گذشته در جلسه شرکت کردند و پذيرفتند به فوتبال کمک کنند. وي در ارتباط با اينکه چطور در مدت کوتاه همه چيز حل و فصل شد و آيا صدا و سيما با مبلغ پيشنهادي فدراسيون موافقت کرده يا خير تصريح کرد: در همين دعوا و معارفه است که چيزي نصيب آدم مي شود. کمي آنها سفت گرفتند و کمي هم ما. هنوز مبلغ قرارداد مشخص نيست و صدا و سيما با کليات موافقت کرده و قرار است در جلسه اي در مورد جزييات صحبت شود. همين که صدا و سيما پذيرفته به فوتبال کمک يک قدم رو به جلو است.

آيت اللهي در خصوص اينکه تکليف غرامت 500 ميليون توماني شرکت تبليغاتي دور زمين چه مي شود، گفت: اين مسئله در کنار مسائلي که به دنبالش هستيم چيزي نيست و حل مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان