نسخه شماره 2958 - 1391/04/20 -

 پذيرش اصل خطاکاري 
نويسنده : سيد رضا اکرمي

 1- مرحوم محدث قمي، حاضر در اماکن متبرکه و مشاهد مشرفه و اکثر خانه‌هاي شيعيان با کتاب«مفاتيح الجنان» براي دهه آخر شعبان« دعائي» را نقل نموده که درخور توجه است: «اللهم ان‌لم تکن غفرت لنا فيها مضي من شعبان، فاغفرلنا فيها بقي‌منه» بار پروردگارا، اگر در اين دو دهه گذشته مشمول مغفرت و رحمت تو قرار نگرفته‌ايم، از تو مي‌خواهيم، در باقيمانده اين ماه، ما را در کانون مغفرت و غفران خود قرار ده، تا پاک و پاکيزه گرديم و با پاکي و مغفرت وارد ماه مبارک رمضان شويم. شايسته است، قدري درباره مغفرت و شرايط آن، چند سطري آورده شود.

2- انسان موجودي فراموشکار است، گاهي خود را فراموش مي‌کند و از خود بي‌خبر مي‌گردد، وظائف و اختيارات خود را فراموش مي‌کند، منزلت و مکانت خود را فراموش مي‌کند، روابط خود با خدا و مردم و نزديک ترين افراد را فراموش مي‌کند و در اين وادي به کارهاي خلاف شخصيت حقيقي و حقوقي خود عمل مي‌کند، در اين صورت به او تذکر مي‌دهند و يا خود آگاهي مي‌يابد و مي‌خواهد خطاهاي گذشته و خطر آفريني خود را جبران نمايد و خود را از ارتکاب گناهان انجام گرفته پاک کند. به وظيفه عمل مي‌کند و مشمول غفران خداوندي قرار مي‌گيرد. و گاهي او را به فراموشي مي‌برند، از جمله دوستان ناباب، معاشران ناصالح، تبليغات ناروا و محيط‌هاي ناصحيح چون: خواهي نشوي رسوا- هم رنگ جماعت شو «البته معناي صحيح خود را دارد، نه اين که مطيع جماعت باش، هر چه خواستند عملي کني»، انسان را به سمتي مي‌برند که همه چيز را فراموش مي‌کند، گاهي توفيق الهي و گاهي تذکر پيردل سوخته‌اي، انسان را به خود مي‌آورد و نجات مي‌دهد و مي‌بايست جبران کند، تا مشمول رحمت الهي شود.

3-موضوع مغفرت و غفران در قرآن مجيد بيش از 230 بار، مطرح شده است و ميدان وسيعي را در برابر هر مجرم و تبهکار و گرفتار گناه و عصيان، قرار مي‌دهد که ترميم کند و اصلاح شود، تا آنجا که امام چهارم به شهاب زهري «کارگزار بني اميه» فرمود: ياس ونوميدي تو بدتر ازگناهي است که مرتکب شده‌اي، وي اصلاح کرد و نجات يافت. تا قبل از رويت فرشته مرگ، همه چيز با وصيت، عمل و توبه، جبران خواهد شد. اسلام عزيز دين اصلاح و ارتقا و انعطاف است و يک دندگي و لجاجت «منهاي قاطعيت و عدالت» در آن راه ندارد.

4- بدين جهت در دهه آخر شعبان، امام معصوم توصيه مي‌نمايد بخدا عرضه بداريم «اللهم ان‌تکن غفرت لنا فيها مضي من شعبان، فاغفرلنا فيها بقي منه» پروردگارا اگر در 20 روز گذشته مشمول غفران تو نشده‌ايم، از تو مي‌خواهيم، در باقيمانده اين ماه، از ما دستگيري نما و ما را بيامرز. اين دعا فرد گناهکار را به يادگناهان خود وا مي‌دارد و درصدد جبران برمي‌آيد.

5- عوامل مغفرت عبارتند از: پذيرش اصل خطاکاري و عصيان، توجه به صدمات و خسارتهاي گناه، ندامت و پشيماني بر آنچه تا حال انجام شده است، تصميم به تغيير و ادامه ندادن راه خطا و کار خطا و انديشه خطا، جبران نمودن آنچه نمي‌بايست انجام گيرد، چون ترک نماز، که بايد قضا شود، ترک روزه که بايد قضا شود و در شرائطي کفاره آن بايد داده شود، ترک غيبت که بايد اضافه بر استغفار، حلاليت از طرف خواسته شود و در يک کلام توبه هر چيزي مناسب خودش است. بکوشيم پس از هشيار شدن و آگاه شدن «دفع الوقت» نکنيم و به تعبير قرآن و روايات به «تسويف» نرسيم و بگوئيم باشد، مي‌کنم و جبران مي‌نمايم، بلافاصله وارد عمل شويم و به تاخير نيندازيم که از زمان خبر نداريم و در تاخير،آفات و آسيب‌ها به وجود مي‌آيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان