نسخه شماره 2958 - 1391/04/20 -

 عباس سليمي نمين مدعي شد
 تلاش احمدي‌نژاد براي سمت جديد جاسبي 

 سليمي نمين گفت: نبايد از اعتبار شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي معامله‌گري‌ها استفاده شود، شأن شورا ايجاب مي‌كند افرادي مثل جاسبي در آن جايگاهي نداشته باشند.

عباس سليمي نمين، منتقد و تحليل گر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به تلاش و تحركات اخير عده‌اي براي بازگرداندن جاسبي به دانشگاه آزاد از طريق به عضويت درآوردن وي در هيأت امناي اين دانشگاه اظهار داشت: در جلسه گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعضاي شورا نظر خود را از طريق آراي خود اعلام كردند، آراي كبكانيان بسيار بالاتر از آرايي است كه به جاسبي داده شد اما ظواهر امر چيز ديگري را مي‌گويد و بنا نيست بر اساس آراي شوراي عالي انقلاب فرهنگي عمل شود.

وي افزود: در واقع قرار نيست كه براساس آراي شوراي عالي انقلاب فرهنگي عمل شود چرا كه اگر اينگونه بود،‌ كبكانيان معرفي مي‌شد اما وي معرفي نشد و ايراداتي را بر رأي‌گيري وارد كردند و به چنين كاري تن ندادند.

سليمي نمين خاطرنشان كرد: پس از اينکه فرهاد دانشجو به عنوان رياست دانشگاه آزاد منصوب شد، بحثي در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت گرفت و احمدي‌نژاد در جلسه شورا بحث بازگرداندن جاسبي به شوراي عالي را مطرح كرد.وي تصريح كرد: آن موقع جاسبي به عنوان عضو حقوقي مطرح بود،‌ احمدي‌نژاد پيشنهاد مي‌دهد كه جاسبي به عنوان عضو حقيقي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگردد.

اين منتقد و تحليل گر با اشاره به اينكه پيشنهاد احمدي‌نژاد با اقبال مواجه نشد، تصريح كرد: احمدي‌نژاد، خلاف واقع به رهبري نامه‌اي نوشتند كه پيشنهاد شوراي عالي اين است كه جاسبي پس از عزل از رياست و‌ عضو حقوقي شورا به عنوان عضو حقيقي منصوب شود.

سليمي نمين با اظهار تاسف از اين اقدام احمدي‌نژاد گفت: در اين مسئله هم مبنا، دنبال كردن نظرات اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نبود و متاسفانه در نهايت منجر به اين شد كه جاسبي به عنوان عضو شورا درآيد.

وي در ادامه با اشاره به ملاقات‌هاي محرمانه مشايي و جاسبي خاطرنشان كرد: اكنون احمدي‌نژاد به دليل داد و ستدهايي كه جريان انحرافي با جاسبي داشته، مصر است كه جاسبي را به عضويت هيئت امناي دانشگاه آزاد درآورد.سليمي نمين تصريح كرد: با توجه به اينکه جايگاه جاسبي در نظر عموم زير سوال رفته بود، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مطالبات مردمي پاسخ گفت و وي را از رياست دانشگاه آزاد كنار گذاشت اما متاسفانه وي را به شورا بازگرداند و امروز در‌صددند جاسبي را به عنوان منتخب شورا به عضويت هيئت امنا در بياورد.وي در ادامه متذكر شد: ‌احمدي‌نژاد حتي تلاش دارد جاسبي را به عنوان دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي جايگزين دبير فعلي شورا كند و همه اينها نشان از معامله‌گري‌هايي است كه در گذشته مطرود احمدي‌نژاد بوده اما حال مطلوب وي شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان