نسخه شماره 2958 - 1391/04/20 -

 سخنگوي کميسيون انرژي مجلس:
 دولت امسال آتش به همه اموالش زده است 

حسين اميري خامکاني سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: کشور‌هاي همسايه ما از سال 1970 کار عمليات پارس جنوبي را شروع کردند و در سال 1991 برداشت از آن آغاز شد، ما در سال 1991 همراه با شروع برداشت همسايگان از پارس جنوبي، تازه عمليات خود آغاز کرديم و در سال 2001 تازه به برداشت رسيديم، لذا اين 10 سال برداشت را از ميادين مشترک عقب هستيم.نماينده اصولگراي مردم زرند و کوهبنان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با اعتدال، افزود: بايد بپذيريم که در پارس جنوبي عقب هستيم ؛ عدد عقب بودن مهم نيست مهم اين است که بايد بپذيريم همسايگان ما در ميادين مشترک از ما بيشتر برداشت
مي کنند و تعجيل کنيم براي سرمايه گذاري بيشتر، که بيش از اين عقب نيفتيم.سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: بايد حد اقل سالي پنجاه ميليارد دلار کنار بگذاريم، تا بتوانيم فازهاي مختلف ميادين مشترک را به روز بکنيم و مشکلات را حل کنيم.اميري خامکاني در ادامه با انتقاد از عدم پرداخت سهم صنعت و توليد در هدفمندي يارانه‌ها گفت: در بودجه پيش بيني کرديم تا دولت قبل واگذاري‌ها تهاترکند و برخي بدهي‌ها ي خود را به صنعت بدهد، اما اين امر محقق نشد ؛ در بودجه 91 دولت خودش اين را براي همه دستگاه‌ها پيش بيني کرد که از قبل واگذاري‌ها، بدهي‌هاي خود را بپردازد و مي توان گفت امسال دولت آتش به همه اموالش زده و تمام واگذاري‌هاي خود را مي خواهد صرف بدهي‌هايش کند و اين در حاليست که قرار بود واگذاري‌ها صرف زير ساخت‌ها شود و راه براي بخش خصوصي با توسعه زير ساخت‌ها باز شود.وي افزود: با روند کنوني پيش بيني شده است که اين منابع عمدتا صرف بدهي‌هاي قبلي دولت شود که البته اميدوارم همين وعده نيز محقق شود، ليکن احساس مي کنيم مانند گذشته، اين اتفاق نيز نخواهد افتاد .خامکاني گفت: شاکله کلي اقتصاد کشور مشکل دارد؛ بسياري از مصوباتي که در سفرهاي استاني دولت آمد، محقق نشده است و براي مردم توقع ايجاد کرده است و وعده‌ها متاسفانه انجام نشده است و عمدتا پروژه‌هاي زيرساختي و زير بنايي به مرحله آغاز هم نرسيده است.نماينده مردم زرند و کوهبنان گفت: در حوزه انتخابيه خود من پروژه‌هايي در حوزه راه داريم که از سفر اول تنها کلنگ آن خورده است و در صنايع هم مصوبات زيادي باقي مانده است.وي در خاتمه از عملکرد نيکزاد انتقاد کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازي که ادغام شد نبايد يک بخش را مغبون بخش ديگري کنند؛ احساس مي‌شود که امروز براي اينکه علاقه دولت و رييس جمهور اين است که آمار و ارقام در مسکن باشد، آقاي وزير تمام وقت و نيروي خود را صرف مسکن مي کند و از راهها و جاده‌ها باز مانده است و ما امروز در حوزه راه مشکل داريم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان