نسخه شماره 1677 - 1386/09/08 -

 رئيس مجلس در جمع خبرنگاران:
 فصل الخطاب مساله موسويان قوه قضائيه است 

گروه سياست: موضوع موسويان ديگر از يک موضوع عادي گذشته است و در حالي که سخنگوي سابق تيم مذاکره کننده هسته اي از اتهامات جاسوسي تبرئه شده، ولي دولت همچنان بر اظهارات گذشته خود اصرار مي ورزد.
روز گذشته در حالي که غلا معلي حداد عادل طبق يک روال خوش، هر دو هفته يک بار به عنوان رئيس مجلس در برابر خبرنگاران قرار مي گيرد، احمدي نژاد و اعضاي کابينه اش هم کمي دورتر از ساختمان بهارستان، در محوطه ساختمان رياست جمهوري در پاستور روبه روي نمايندگان رسانه قرار گرفتند و «تبرئه موسويان» موضوع مشترکي بود که روساي قواي مقننه و مجريه به آن پرداختند.
اما پاسخ ها يکي نبود. حداد عادل از استقلا ل قوا سخن گفت و فصل الخطاب اين مسئله را قوه قضائيه دانست و در مقابل دولت نهم چه از زبان رئيس جمهور و چه از کلا م سخنگوي دولت، بر علني برگزار شدن دادگاه موسويان تاکيد کرد. معلوم نيست مسئله موسويان تا کي موضوع بحث ميان دولت با قوه قضائيه خواهد بود؟
رئيس مجلس شوراي اسلامي در نشست خود با خبرنگاران، قوه قضائيه را مسوول رسيدگي به پرونده عضو تيم سابق هسته اي دانست و با تاکيد بر فصل الخطاب بودن اين دستگاه در اين زمينه گفت: اگر چنانچه ثابت شده باشد که اتهامات وارده به آقاي موسويان صحت ندارد و او تبرئه شده، بايد از اين مسئله خوشحال باشيم.
غلامعلي حداد عادل در خصوص حکم صادره از سوي قوه قضائيه براي سيد حسين موسويان سخنگوي تيم سابق هسته اي کشور اظهار داشت: مسئله هسته اي موضوعي ملي و پيچيده است و بايد مراقب باشيم که مسائل جانبي اصل موضوع را تحت الشعاع قرار ندهد.
وي افزود: مرجع رسيدگي به اتهامات قوه قضائيه است و اين قوه در اين زمينه فصل الخطاب محسوب مي شود و بايد استقلال آن حفظ گردد که اين امر مستلزم عدم فشار بر قاضي است و همه بايد به راي  دستگاه قضا احترام بگذارند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به خبرنگاري که  لزوم علني بودن دادگاه موسويان را براي تنوير افکار عمومي مورد تاکيد قرار داد، اظهارداشت: علني بودن يا نبودن دادگاه  بايد قبل از برگزاري دادگاه مطرح شود و اکنون  که دادگاه عضو سابق تيم هسته اي به تشخيص قاضي به دليل حساسيت موضوع به صورت غير علني برگزار و حکم او صادر شده زمان طرح چنين مباحثي گذشته است.
حداد عادل افزود: روشن شدن افکار عمومي در گرو اعتماد به قوه قضائيه است و رئيس جمهور هم درباره  تحت فشار قراردادن قاضي پرونده هشدار داده است و رئيس قوه قضائيه نيز به اين معنا دقت کرده و اگر کساني سندي مبني بر تحت فشار قرار دادن قاضي دارند بايد با مسئولان قضايي در ميان بگذارند تا چنانچه اين اتفاق رخ داده مسئله روشن شود.
اما ديدار حداد عادل با خبرنگاران فقط به موضوع موسويان بسنده نشد و خبرنگار ديگري از وي در باره عرضه بنزين آزاد با نظر نهاد قانونگذاري  سوال کرد که او پاسخ داد: تعدادي از نمايندگان ملت طبق آيين نامه داخلي خواستار پيش افتادن نوبت رسيدگي به استفساريه اي شدند که پيشتر با فوريت در مجلس تصويب شده و اگر مجلس به اين استفساريه پاسخ مثبت دهند دولت موظف به عرضه بنزين به قيمت آزاد که خود تعيين مي کند، خواهد شد.
حداد عادل با اشاره به جلسات دولت و مجلس براي بررسي و رفع مشکلات ناشي از سهميه بندي بنزين اعلام کرد که روز سه شنبه نيز مسئولان ستاد تبصره 13 و کميته مديريت و تنظيم سوخت  با طراحان استفساريه و برخي نمايندگان مجلس جلسه مشترکي داشتند و پس از کار کارشناسي درباره عرضه بنزين آزاد مقرر کردند اين مباحث ادامه يابد و اگر به نتيجه برسند که عرضه بنزين آزاد رفع مشکلات موثر است  مجلس دراين زمينه تصميم گيري مي کند اما کارشناسي ها تاکنون اين مسئله را تاييد نکرده است.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در اين خصوص که عده اي از اصولگرايان عنوان مي کنند; از شما خواسته شده کتبا امضا دهيد که براي رياست جمهوري کانديدا نمي شويد تا آنها شما را در انتخابات مجلس سرليست خود قرار دهند، گفت: تاکنون چنين دروغي از اصولگرايان نشنيده ام و اين مساله صحت ندارد. زيرا نه کسي از من تعهدي خواسته است و نه اين که چنين اتفاقي افتاده است.
وي با تاکيد بر اينکه اين مسايل براي بازار انتخابات است، ادامه داد: اين مسئله را تکذيب کردم اما در برخي از مطبوعات عنوان شد که حدادعادل گفته بود; تعهدي نداده ام. زيرا اين گونه نبوده است که از من تعهدي بخواهند و من نداده باشم.
رييس مجلس در عين حال در پاسخ به اين سوال که آيا رييس جمهور مي شود يا خير گفت: چند بار گفته ام که اصلا به اين فکر نيستم. دولت مشغول انجام کار خود است، پس اجازه دهيد ما هم به مجلس و مصاحبه هايمان بپردازيم.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان