نسخه شماره 1677 - 1386/09/08 -

 نمايندگان معلولان در ديداربا وزير رفاه:
 بگوييد رفاه شامل حال چه کساني مي شود 

مديران انجمن هاي حمايت از حقوق معلولان روز سه شنبه  در ديداري با وزير رفاه به طرح و ارائه مشکلات و ديدگاه هاي خود و همچنين اجراي کمرنگ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و نپيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق معلولان به عنوان لايحه اي که هنوز در دولت بررسي نشده، پرداختند.
به گزارش  ايسنا، اين ديدار که روز سه شنبه  در محل وزارت رفاه برگزار شد، يکي از مديرانNGO هاي معلولان در مورد کنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق معلولان، گفتند: اين کنوانسيون هيچ حق جديدي براي معلولان به رسميت نمي شناسد و تنها به رفع تبعيض بين آن ها و شهروندان عادي تاکيد دارد. همچنين وزير رفاه به عنوان عضوي از قوه مجريه مي تواند در الحاق ايران به کنوانسيون نقش جدي داشته باشد، تا بدين ترتيب پس از تصويب، وزارت رفاه و تامين اجتماعي بتواند، قانون حمايتي يعني تامين اجتماعي معلولان را اجرايي کند.
يکي ديگر از مديرانNGO ها نيز با بيان اين که نگاه و کمک هاي دولت به اين قشر مقطعي و مسکن وار است، اظهار کرد: قوانين داخلي بايد به گونه اي تدوين شود که معلولان جزئي از جامعه محسوب و بدين ترتيب بتوانند از تسهيلات ارائه شده دولت به شهروندان عادي همچون حمل ونقل استفاده کنند.
وي ادامه داد: در اين راستا مناسب سازي به عنوان يکي از اصولي ترين ارکان حقوق معلولان محسوب  شده که به آن  پرداخته نمي شود و به دليل رعايت نکردن اين اصل معلولان از حاضر شدن در دانشگاه ها، اماکن عمومي و حتي مساجد معذور هستند و اين امر منجر به خانه نشيني آن ها شده است.
اين مدير با بيان اين که سال گذشته کميته مناسب سازي فضاهاي شهري فعاليت لازم و مفيدي نداشته است، اذعان کرد: اين کميته بايد بيشتر از ساير کميته ها فعال شود.
در ادامه اين نشست محرميان- مديرعامل انجمن معلولان ضايعات نخاعي - نيز با بيان اين که معلولان بزرگ ترين اقليت اجتماعي دنيا هستند، گفت: 10 درصد از جمعيت دنيا و پنج درصد از جمعيت کشور را معلولان سخت تشکيل مي دهند.
وي افزود: مستمري معلولان هميشه دير پرداخت و در اين مورد دولت هميشه بدهکار معلولان است. همچنين معلولان کساني هستند که محکوم به فقير ماندن در جامعه هستند. بنابراين از وزير رفاه مي خواهيم بگويد رفاه و بهتر زيستن شامل حال چه کساني مي شود؟
نمايندگان معلولان در ادامه به کمرنگ بودن اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و مشکلات اشتغال اين قشر نيز اشاره کردند.
عبدالرضا مصري  وزير رفاه  نيز در پاسخ به خواسته ها و رفع مشکلات معلولان به نمايندگان آن ها، گفت: زماني که سازمان بهزيستي زيرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بود، به دليل مشغله هاي کاري و گسترده بودن اين وزارتخانه، سازمان بهزيستي در کنج تصميم گيري ها قرار داشت. به همين دليل وزارت رفاهي تشکيل شد که سازمان بهزيستي اولويت کاري آن را تشکيل مي دهد.
سو» استفاده شخصي صاحبان برخي انجمن هاي غيردولتي حمايت  از معلولان يکي از نگراني هاي مسوولان است
وي با بيان اين که يکي از نگراني هاي مسوولان رفاه و بهزيستي، منفعت خواهي شخصي صاحبان برخي سازمان ها  و انجمن هاي غيردولتي حمايت  از حقوق معلولان در بهره گيري از جامعه هدف (معلولان) و سو» استفاده از آن هاست و در ادامه تصريح کرد: با شنيدن مشکلات اين قشر، امروز مهم ترين فرصت براي جمع آوري اين مشکلات و انتقال آن ها به دولت و مجلس براي پيگيري و رفع مشکلات است.
وي با اشاره به افزايش بيش از يک هزار درصدي اعتبارات معلولان براي رفع مشکلات اين قشر، اظهار کرد: سال گذشته به اندازه 226 سال، اعتبار مسکن به معلولان واگذار شده است.
وي ادامه داد: اعتبارات پيشگيري از معلوليت ها، آزمايش هاي ژنتيک قبل از ازدواج، بيمه مکمل معلولان، کمک به ازدواج و هزينه تحصيلي آن ها، تامين هزينه هاي توانبخشي، کاشت حلزون براي يک هزار نفر، تجهيز مراکز سازمان بهزيستي، گسترش مراکز غيردولتي و پرداخت يارانه به آن ها در سال جاري براي اولين بار انجام شده است.
وي با بيان اين که در طول 2500 سال گذشته به قدري در امور معلولان کوتاهي شده که هنوز به نقطه شروع نرسيده ايم، عنوان کرد: براي رسيدن به اين نقطه بايد نرمش کنيم.
وي با اشاره به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان با لبخندي، گفت: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 15سال طول کشيد تا تصويب شود، پس وقتي تصويب قانوني 15 سال طول مي کشد، طبيعتا اجرايي شدن آن 1500 سال به طول خواهد انجاميد!
وزير رفاه در رابطه با مناسب سازي اماکن عمومي براي معلولان نيز گفت: اين مسووليت از سازمان بهزيستي حذف نشده و فقيه  - رييس سازمان بهزيستي - به عنوان دبير کميته مناسب سازي هر طرحي را به وزارت رفاه و تامين اجتماعي ارائه کند، بدون بررسي مجدد مصوب تلقي مي شود، تا سيکل اجرايي آن طولاني نشود.
مصري در ادامه به توجه دولت در رفع مشکلات معلولان اشاره و اذعان کرد: تاکنون نشده موضوعي راجع به گشايش مشکلات معلولان به رييس جمهور ارائه کنيم و 100 درصد تصويب نشود.
ابوالحسن فقيه - رييس سازمان بهزيستي - نيز با حضور در اين ديدار گفت: بسياري از قوانين ايران با آن که مصوب شده اند، اما تاکنون اجرايي نشده اند و دليل اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، به همين اندازه هم، به دليل پيگيري هاي معلولان بوده و اگر اين پيگيري ها وجود نداشت، همين اندازه هم اجرايي نمي شد.
وي با اشاره به فعاليت هاي دو سال اخير سازمان بهزيستي براي جامعه هدف، خاطر نشان کرد: فعاليت هاي سازمان در دو سال اخير بيشتر از عمر سازمان بهزيستي بوده، اما هنوز طرح هاي بسياري براي اجرايي شدن وجود دارد.
وي در پايان خواستار افزايش اعتبارات سازمان در زمينه معلولان در قانون بودجه سال آينده شد.
لازم به ذکر است در اين ديدار پيشنهاد «نواخته شدن زنگ مدارس» در روز دوشنبه توسط دانش آموزان معلول ارائه شد که مصري گفت: اين پيشنهاد را به دولت ارائه مي کنم.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان